Ansökningsomgången för EESK pris till det civila samhället 2022 drar igång – i år kretsar priset kring två teman: ungdomar och Ukraina

Att skapa en bättre framtid för ungdomar och att hjälpa ukrainska krigsoffer är de två teman som EESK:s pris till det civila samhället kretsar kring i år. 

EESK har nu öppnat ansökningsomgången för årets pris till det civila samhället, som kommer att belöna innovativa och kreativa projekt och initiativ i två kategorier: att ge ungdomar egenmakt och att hjälpa ukrainska civila som drabbats av de fruktansvärda händelserna i det krigshärjade landet.

Sammanlagt 60 000 euro kommer att tilldelas högst sex vinnare, med tre vinnare per kategori. 

Temat för kategori 1 är att ge ungdomar egenmakt. EESK kommer att välja ut vinnarna bland de projekt som syftar till att skapa en bättre framtid för och med ungdomar i Europa. Projekten bör vara inriktade på unga européers särskilda behov och bidra till att de stärks och deltar i det ekonomiska och sociala livet. 

Temat för kategori 2 är det europeiska civila samhället för Ukraina. EESK vill med detta pris hylla alla dem som är aktiva på fältet, som dagligen erbjuder humanitärt bistånd till ukrainare och som hjälper flyktingar både vid ankomsten och under deras integration i det europeiska samhället.

Priset är öppet för alla organisationer i det civila samhället, enskilda personer och privata företag som genomför icke-vinstdrivande initiativ. Alla initiativ och projekt måste ha genomförts i EU, med undantag för projekt i kategori 2, som också kan genomföras i Ukraina. 

Bidragen ska lämnas in före den 31 juli 2022 kl. 10.00 (belgisk tid).

Priset kommer att delas ut den 14–15 december 2022 i Bryssel.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats.

Syftet med priset till det civila samhället, som är ett av EESK:s flaggskeppsinitiativ, är att öka medvetenheten om det civila samhällets enastående bidrag till att skapa en europeisk identitet och medborgaranda samt att främja de gemensamma värden som stärker den europeiska integrationen. (ll)