Ny publikation: Shaping Europe – Recent EESC Achievements – 2021 års upplaga

EESK har ända sedan pandemins första början spelat en aktiv roll i utformningen av politik i anslutning till den omedelbara responsen på covid-19 och för att övervinna krisen. Samtidigt har kommittén upprätthållit en långsiktig och framåtblickande strategi och arbetat för att förbereda ekonomierna och samhället för situationen efter covid-19. Publikationen erbjuder konkreta exempel på de senaste insatserna och initiativen som har lett till förändring och som har bidragit till att forma Europa.

Broschyren finns tillgänglig på sex språk (EN, FR, DE, IT, ES och PL) på EESK:s webbplats:https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Papperskopior kan begäras från vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)