Pogled s terena – 3. sezona, 21. epizoda – Ekološke nagrade in položaj ekoloških živil v Evropi

V tej epizodi obravnavamo ekološko kmetovanje in proizvodnjo ter potrošnjo ekoloških živil v okviru prve podelitve ekoloških nagrad EU. Te nagrade je septembra 2022 prejelo osem evropskih organizacij, ki izstopajo po svoji odličnosti vzdolž celotne ekološke prehranske verige – od najboljših ekoloških kmetij in regij do najboljših ekoloških MSP in restavracij. 
 

Razpoložljivi jeziki:

Drage bralke in bralci!

Tokrat bi vas v uvodniku rad opozoril na dve prihodnji pobudi EESO, ki obravnavata največji vprašanji, s katerima se svet trenutno sooča: podnebno krizo in vojno v Ukrajini.

Koledar dogodkov

26. in 27. oktober 2022, Bruselj

Plenarno zasedanje EESO

6.–18. november 2022, Sharm El-Sheikh

EESO na 27. na Konferenci pogodbenic

24. in 25. november 2022, Zagreb

Seminar o povezovanju EU

K bistvu

V tej rubriki vabimo člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), da opozorijo na teme, ki so zanje še posebej pomembne in na katere se osredotočajo pri svojih dejavnostih. Evropski parlament že tretjič od leta 2017 organizira evropski teden enakosti spolov, ki bo potekal od 24. do 30. oktobra. Ta tema je prednostna naloga celotne EU, zlasti EESO, ki se zavzema za enake pravice. Maria Nikolopoulou, predsednica skupine EESO za enakost, pojasnjuje, kateri elementi povezujejo obe instituciji, kako želi EESO sodelovati v tem projektu, katerim vprašanjem je treba nameniti največ pozornosti in katere konkretne ukrepe bo EESO izvajal med tednom enakosti spolov.

Maria Nikolopoulou: evropski teden enakosti spolov v EESO

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) že drugo leto zapored sodeluje z Evropskim parlamentom in se pridružuje pobudi evropskega tedna enakosti spolov. Želi, da bi vidik spola postal običajen del razprav pri njegovem rednem delu.

Predstavljajte si Ukrajino...

V rubriki „Predstavljajte si Ukrajino“ objavljamo fotografije, ki prikazujejo vojno v Ukrajini in njene posledice. To so pogosto pričevanja novinarjev, saj gredo tja, kamor mi ne moremo, in posnamejo, kaj se dogaja, da se ne pozabi.

„Vprašanje za ...“

„Vprašanje za ...“

V rubriki „Vprašanje za ...“ člane EESO prosimo, da pojasnijo, zakaj so predlagana mnenja pomembna za evropsko zakonodajo z vidika organizirane civilne družbe. Tokrat smo o tem vprašanju govorili s Tomaszem Wróblewskim, avtorjem mnenja o strateških tožbah za onemogočanje udeležbe javnosti.

Tomasz Wróblewski: Kaj so strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti in kako se boriti proti njim?

Svoboda izražanja in svoboda javne razprave sta temeljna sodobne demokracije. Možnost posredovanja informacij, izražanja mnenj in predstavljanja stališč je ključna za razvoj informirane civilne družbe. Te temeljne vrednote usmerjajo dejavnosti za preprečevanje strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti.

Uganite, kdo je naš gost...

Posebni gost

V rubriki Posebni gost boste našli mnenja in komentarje ljudi, katerih stališča, dejanja in angažiranost je vredno omeniti in deliti z javnostjo. V tej izdaji objavljamo članek Jowite Kiwnik-Pargane, poljske novinarke in dopisnice iz Bruslja.

Jowita Kiwnik-Pargana: Moji ukrajinski junaki

Začelo se je na meji. Kmalu po začetku vojne v Ukrajini sem odšla na mejni prehod, takrat še ne službeno, temveč da bi dostavila humanitarno pomoč. V tistem času se je čez mejo valil tok ljudi, zlasti žensk in otrok, katerih načrti za prihodnost so v hipu postali zastareli.

Novice EESO

EESO v razpravi pozdravil prednostno obravnavo MSP v prihodnjih ukrepih EU

Sodelujoči v razpravi o izzivih in perspektivah MSP v EU, ki jo je gostil EESO, so pozdravili ukrepe, napovedane v govoru o stanju v Uniji, in analizirali predloge EESO za lažji prenos podjetij, čeprav je njihovo vse večje število zaskrbljujoče. 

EESO poziva k oceni učinka vse prihodnje zakonodaje z vidika mladih

EESO je na septembrskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje na lastno pobudo o oceni učinka EU z vidika mladih. Mladi že leta zahtevajo, naj se v postopkih odločanja upoštevajo njihova stališča. EESO je s tem mnenjem postal prva institucija EU, ki je podprla njihov poziv k mehanizmu za ocenjevanje učinka prihodnje zakonodaje z vidika mladih.

Sklad za prilagajanje podnebnim spremembam za zagotovitev hitrega odziva na krize

EESO v mnenju na lastno pobudo predlaga ustanovitev sklada za prilagajanje podnebnim spremembam, da bi zagotovili hiter odziv na nove podnebne in energetske krize. Sklad bi dopolnjeval veljavne politike EU in zagotovil učinkovitejšo uporabo obstoječih sredstev.

EU mora poudarjati socialno trajnost

EESO v mnenju na lastno pobudo poziva Komisijo, naj opiše določbe, ki so potrebne za razširitev taksonomije EU glede trajnosti na socialne cilje. Komisija je v skladu z uredbo o taksonomiji pooblaščena za objavo s tem povezanega poročila, vendar tega doslej še ni storila.

Temeljne pravice in pravna država: čas je, da od priporočil preidemo k dejanjem!

Evropski ekonomsko-socialni odbor je 26. septembra organiziral konferenco o najnovejšem poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za razpravo o tem, kako zagotoviti, da se bodo priporočila iz poročila pretvorila v vidne izboljšave v državah članicah.

Ekološke nagrade EU 2022: najboljše ekološko MSP, najboljši trgovec z ekološko hrano na drobno in najboljša ekološka restavracija iz Nemčije, Belgije in Švedske

Evropski ekonomsko-socialni odbor je 23. septembra razglasil zmagovalce prvega natečaja za ekološke nagrade EU, ki ga organizira skupaj z Evropsko komisijo in drugimi partnerji, njegov namen pa je nagraditi odličnost v evropski ekološki vrednostni verigi.

Tehnologije za odvzem ogljika v industriji ključne za doseganje ciljev zelenega dogovora

EESO je na septembrskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje na lastno pobudo o tehnologijah za razogljičenje industrije EU.

Energija: EESO svari pred ustvarjanjem novih odvisnosti

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je v nedavnem mnenju podprl načrt Evropske komisije REPowerEU, s katerim naj bi se EU rešila odvisnosti od ruskega plina in nafte. Vendar je opozoril, da bi se številnim težavam, ki jih je treba zdaj nujno reševati, izognili ali jih bolje obvladali, če bi že davno zmanjšali odvisnost od uvoza energije in dokončali energetski trg, k čemur poziva že leta.

EU potrebuje več javnih naložb v energetsko infrastrukturo za boj proti podnebnim spremembam

EU mora reševati podnebno krizo s trojnim pristopom: mobilizacijo sredstev, vključevanjem državljanov in zasebnega sektorja ter močnim političnim vodstvom. To je sporočilo mnenja na lastno pobudo, ki ga je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) sprejel na septembrskem plenarnem zasedanju.

Cenovno dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo za vse Evropejce: „model družbe, za kakršno se zavzemamo“

EESO je v razpravi s podpredsednikom Komisije Margaritisom Schinasom na septembrskem plenarnem zasedanju Komisijo pozval, naj bo ambiciozna pri izvajanju nove evropske strategije oskrbe. Osredotočil se je na zdravstvene delavce ter njihovo znanje in spretnosti, izobraževanje in delovne pogoje ter izpostavil krepitev zaupanja kot osnovni pogoj za uspeh evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

Boj proti energijski revščini mora biti med prednostnimi nalogami držav EU

Ker se bo število gospodinjstev v EU, ki ne morejo ogrevati svojih domov, verjetno še povečalo, letna energijska inflacija pa je že presegla 40 %, EESO v nedavnem mnenju poziva EU in države članice k nujnim ukrepom za preprečevanje in odpravljanje energijske revščine.

Komisija v smernicah za politike zaposlovanja držav članic ustrezno obravnava najbolj pereče izzive

EESO je pred kratkim pozitivno ocenil smernice Evropske komisije za politike zaposlovanja držav članic. Po njegovem mnenju so primerne, saj obravnavajo najnujnejša vprašanja na trgu dela.

Novice skupin

S staranjem Evrope se povečuje potreba po uspešnih prenosih lastništva podjetij

Pripravila Mira-Maria Kontkanen, članica skupine delodajalcev EESO

V primerjavi z novoustanovljenimi podjetji uspešno prenesena podjetja dosegajo boljše rezultate v smislu preživetja, prometa, dobička, inovativnosti in zaposlovanja. Nove evropske podjetnike je sicer vsekakor smiselno podpirati, vendar je treba na poti Evrope do okrevanja in rasti spodbujati tudi prenose podjetij.

 

Dostojno delo po vsem svetu: boj proti prisilnemu delu in zavzemanje za izboljšanje delovnih pogojev v evropskih dobavnih verigah

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Odločno podpiramo napredek Komisije na področju dostojnega dela, vendar nas skrbi, da bi vrzeli v sedanjih predlogih lahko privedle do neoptimalnega izvajanja.

 

Naši sistemi oskrbe in zdravstvenega varstva morajo biti osredotočeni na ljudi, njihove pravice in potrebe

Pripravil Danko Relić, član skupine organizacij civilne družbe v EESO in poročevalec za mnenje SOC/720

Za razvoj trdnega in odpornega zdravstvenega sistema in sistema oskrbe v Evropski uniji potrebujemo izobraženo, sposobno in motivirano zdravstveno osebje. Naši sistemi oskrbe in zdravstvenega varstva morajo biti osredotočeni na ljudi, njihove pravice in potrebe.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Geopolitični pretresi na pragu Evrope: vidik civilne družbe

Letni seminar EESO za strokovnjake za komuniciranje iz civilnodružbenih organizacij, ki bo 24. in 25. novembra v Zagrebu, bo posvečen posledicam vojne v Ukrajini za EU, na njem pa bodo obravnavana tri težavna vprašanja.

Ustvarjalnost v času pandemije COVID-19: glasbena industrija

Na spletišču Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) je na ogled serija videoposnetkov pogovorov z glasbenimi ustvarjalci o tem, kako je pandemija COVID-19 spremenila njihovo delo.

 

Razstava EESO ob 20. obletnici skupne evropske valute

„Pot do evra“ je slikovni prikaz zgodovine evra in združuje gradivo iz Zgodovinskega arhiva Evropske unije, z informacijami, ki jih je zagotovila Evropska komisija, in razstavo Hrvaške narodne banke.