Slovenija s 1. julijem 2021 prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije v času, ko si Evropa prizadeva za okrevanje po krizi COVID-19, iz katere se želi povleči močnejša in boljša.

To je drugo predsedovanje Slovenije, odkar se je leta 2004 pridružila Evropski uniji. Potekalo bo pod sloganom „Skupaj. Odporna. Evropa.“: troje besed, ki ponazarjajo glavne prednostne naloge predsedstva. Po besedah slovenskega predsedstva bodo za krepitev odpornosti EU pomembni skupno delovanje, medsebojna podpora in solidarnost za dobro prav vsakega evropskega državljana.

Program slovenskega predsedovanja se osredotoča na štiri prednostna področja:

  • krepitev odpornosti Evropske unije za različne oblike kriz, kot je pandemija COVID-19, in nadaljevanje dela prejšnjega nemškega in portugalskega predsedstva za krepitev evropske kibernetske odpornosti;
  • upravljanje gospodarskega in socialnega okrevanja po pandemiji ob hkratnem omogočanju prehoda na bolj tehnološko napredne in okolju prijazne oblike gospodarstva;
  • promocija konference o prihodnosti Evrope, ki bo osrednja tema blejskega strateškega foruma. Ta bo potekal na začetku septembra in naj bi se ga udeležilo veliko število udeležencev iz različnih evropskih inštitucij;
  • zaščita in okrepitev evropskega načina življenja, med drugim spoštovanja vladavine prave.

Z uresničevanjem teh prednostnih nalog si bo Slovenija prizadevala za verodostojno in varno Evropsko unijo, ki bo sposobna zagotavljati varnost in stabilnost v svoji soseščini. Posebna pozornost bo posvečena Zahodnemu Balkanu in verodostojnim prizadevanjem za proces širitve EU. Slovenija namerava oktobra 2021 gostiti neformalni vrh EU–Zahodni Balkan. Prispevek k temu vrhu bo s posebnimi priporočili organizirane civilne družbe podal tudi forum civilne družbe Zahodnega Balkana, ki ga bo EESO organiziral konec septembra.

EESO bo zagotovil, da bo stališče organizirane civilne družbe slišano v petih preiskovalnih mnenjih, za katere je zaprosilo slovensko predsedstvo in ki obravnavajo različne teme, od izobraževanja odraslih do pravičnih verig preskrbe s hrano. Naslovi teh raziskovalnih mnenj so:

  1. Izobraževanje odraslih
  2. Ključni elementi trajnostnega kakovostnega dela med okrevanjem in po njem
  3. Izkoriščanje gospodarskih in družbenih priložnosti digitalizacije ter izboljšanje digitalne preobrazbe gospodarstva, zlasti MSP, s poudarkom na umetni inteligenci, osredotočeni na človeka, in podatkih
  4. Nadgrajevanje vključujoče, varne in zaupanja vredne digitalizacije za vse
  5. Na poti k pravični verigi preskrbe s hrano

EESO se veseli sodelovanja s slovensko vlado pri skupnih pobudah in dogodkih ter bo z veseljem nudil podporo slovenskemu predsedstvu prek svoje razširjene mreže evropske organizirane civilne družbe. Odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da je že prejel povabila na okrogle mize v okviru konference o prihodnosti Evrope, načrtovane v Sloveniji, in na blejski strateški forum.

Več o slovenskem predsedovanju si lahko preberete tukaj:

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/ (st)