Președinția slovenă a UE intervine într-un moment decisiv pentru Europa

La 1 iulie 2021, Slovenia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un moment în care Europa dorește să se redreseze, să se reconstruiască pe baze mai solide și să iasă mai puternică din pandemia de COVID-19.

Această președinție slovenă – a doua de la aderarea țării la UE în 2004 – va sta sub semnul devizei „Împreună. Rezilientă. Europa.” – trei cuvinte care simbolizează principalele sale priorități. Așa cum afirmă chiar Președinția slovenă: „Eforturile noastre comune, sprijinul reciproc și acțiunile solidare în beneficiul fiecărui cetățean, fără excepție, vor fi esențiale pentru consolidarea rezilienței UE”.

Programul Președinției slovene este axat pe patru priorități:

  • consolidarea rezilienței UE la diferite tipuri de crize, precum pandemia de COVID-19, și continuarea eforturilor președințiilor precedente – germană și portugheză – în vederea consolidării rezilienței cibernetice a UE;
  • gestionarea redresării economice și sociale de după pandemie, facilitând totodată tranziția către forme de economie mai avansate tehnologic și mai ecologice;
  • promovarea Conferinței privind viitorul Europei, tema centrală a Forumului strategic de la Bled de la începutul lunii septembrie, prevăzut să reunească o gamă largă de participanți din diferite instituții europene;
  • garantarea și consolidarea modului de viață european, inclusiv respectarea statului de drept.

Prin urmărirea acestor priorități, Slovenia va acționa pentru o Uniune Europeană credibilă și sigură, capabilă să asigure stabilitatea și securitatea în vecinătatea sa. Se va acorda o atenție deosebită Balcanilor de Vest și continuării pe baze credibile a procesului de extindere a UE în această regiune. În octombrie 2021, Slovenia intenționează să găzduiască Summitul informal UE-Balcanii de Vest. Forumul CESE al societății civile din Balcanii de Vest, care va fi organizat la sfârșitul lunii septembrie, va contribui la lucrările summitului cu recomandări specifice din partea societății civile organizate.

CESE se va asigura că vocea societății civile organizate se face auzită prin intermediul a cinci avize exploratorii solicitate de Președinția slovenă, pe diferite teme, de la învățarea în rândul adulților la lanțurile echitabile de aprovizionare cu alimente. Aceste avize exploratorii sunt următoarele:

  1. Învățarea în rândul adulților;
  2. Componente-cheie ale unei ocupări a forței de muncă durabile și de calitate pe durata redresării și după redresare;
  3. Valorificarea oportunităților economice și sociale ale digitalizării și îmbunătățirea transformării digitale a economiei, în special a IMM-urilor, cu accent pe inteligență artificială și date centrate pe factorul uman
  4. Trecerea la un nivel superior de digitalizare favorabilă incluziunii, sigură și fiabilă pentru toți
  5. Către un lanț echitabil de aprovizionare cu alimente

CESE așteaptă cu interes să colaboreze cu guvernul sloven cu privire la diferite inițiative și evenimente comune și să sprijine Președinția slovenă prin rețeaua sa extinsă de parteneri din cadrul societății civile organizate europene. Comitetul constată cu satisfacție că a fost deja invitat la mesele rotunde pe tema Conferinței privind viitorul Europei, planificate în Slovenia, și la Forumul strategic de la Bled.

Informații suplimentare privind Președinția slovenă sunt disponibile la adresa:

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/ (st)