Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat Comisiei Europene și statelor membre să elaboreze o nouă strategie europeană pentru persoanele în vârstă, care să lase în urmă percepția actuală asupra persoanelor în vârstă ca fiind o povară și un cost pentru societate. În schimb, strategia ar valorifica potențialul lor social, economic și intelectual, care este adesea neglijat.

În lipsa unei politici cuprinzătoare privind persoanele în vârstă și îmbătrânirea populației, aceasta ar fi prima strategie a UE de protejare a drepturilor persoanelor în vârstă și de asigurare a participării depline a acestora în societate și în economie.

Solicitarea CESE a fost prezentată într-un aviz adoptat în sesiunea plenară din iulie, în cadrul căruia a avut loc o dezbatere cu vicepreședinta Comisiei pentru democrație și demografie, Dubravka Šuica, și cu președinta AGE Platform Europe, dr. Heidrun Mollenkopf. Avizul a fost solicitat de Președinția spaniolă a Consiliului UE.

Strategia ar contribui la eradicarea unor viziuni legate de vârstă care contribuie la discriminarea persoanelor în vârstă, care, împreună cu discriminarea de gen, continuă să ocupe un loc de frunte pe lista celor mai frecvente forme de discriminare din UE, în ciuda faptului că Europa îmbătrânește rapid. Eurostat estimează că, până în 2050, numărul persoanelor din UE cu vârste cuprinse între 75 și 84 de ani va crește cu 56,1 %, în timp ce numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani va crește cu 16,6 %.

„CESE adresează un apel clar și fără echivoc Comisiei de a elabora o strategie europeană pentru persoanele în vârstă înainte de sfârșitul mandatului său în curs. Cred că aceasta reprezintă un punct de plecare care va avea efecte profunde asupra politicii sociale și demografice europene”, a declarat raportorul avizului, Miguel Angel Cabra de Luna.

Vicepreședinta Comisiei, Dubravka Šuica, a declarat: „Persoanele în vârstă nu reprezintă nici o cheltuială, nici o povară. Ele reprezintă o bogăție. Nu putem analiza schimbările demografice în mod izolat, ci trebuie să observăm cum interacționează cu megatendințele, precum tranziția verde și cea digitală.”

„Persoanele în vârstă nu ar trebui să fie considerate beneficiari ai protecției sociale, ci cetățeni cu aceleași drepturi la o viață deplină și fără discriminare ca persoanele de toate vârstele. Aceste drepturi trebuie garantate în toate domeniile vieții”, a afirmat dr. Mollenkopf.

În plus, persoanele în vârstă dețin o parte semnificativă a bogăției în multe țări, cu o putere de cumpărare semnificativă. Se preconizează că economia vârstei a treia, determinată de consumatorii mai în vârstă, va înregistra o creștere substanțială și se estimează că va ajunge la 5,7 mii de miliarde de EUR până în 2025. Pentru a valorifica acest potențial, UE are nevoie de strategii eficace care să țină seama de dinamica regională și de oportunitățile oferite de această economie. (ll)