Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) otrzymuje Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 za niesienie pomocy ukraińskim uchodźczyniom i uchodźcom

ZHP jest jedną z organizacji non-profit, które Europejski Komitet Ekonomiczno‑Społeczny (EKES) nagrodził za udzielanie wsparcia ukraińskim ofiarom wojny.

Związek Harcerstwa Polskiego odebrał dzisiaj Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 za projekt, w ramach którego od samego początku rosyjskiej napaści służy pomocą ukraińskim uchodźcom.

Program ZHP dla Ukrainy uplasował się na trzecim miejscu i został uhonorowany nagrodą w wysokości 8 tys. EUR. Ta sama kwota została przyznana za projekt z Hiszpanii, który zajął drugie miejsce. Pierwszy laureat nagrody – rumuńskie stowarzyszenie SUS INIMA – otrzymał 14 tys. EUR za projekt, który pomaga Ukrainkom i Ukraińcom sprawnie zintegrować się ze społeczeństwem rumuńskim.

W tym roku EKES wyróżnił wyjątkowo dwie grupy zwycięzców. Oprócz kategorii Europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy, w której nagrodzony został ZHP, EKES uhonorował również projekty w kategorii Wzmocnienie pozycji młodych ludzi. W tej kategorii pierwsza nagroda w wysokości 14 tys. EUR powędrowała do hiszpańskiej Fundación Secretariado Gitano za projekt Learning by Doing [Uczenie się metodą aktywnego uczestnictwa], którego celem jest zaradzenie bezrobociu wśród młodych Romów. Wyróżniono również dwa projekty dotyczące młodzieży realizowane w Portugalii i we Włoszech, przyznając każdemu z nich nagrodę w wysokości 8 tys. EUR.

EKES uznał sześć zwycięskich projektów za wzorcowe przykłady zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w budowanie lepszej przyszłości dla młodych Europejczyków oraz w ulżenie niedoli Ukrainek i Ukraińców, którzy ucierpieli z powodu brutalnej inwazji Rosji na ich kraj.

Na ceremonii wręczenia nagród w Brukseli przewodnicząca EKES-u Christa Schweng pogratulowała sześciu laureatom i podziękowała wszystkim kandydatom za inspirujące zgłoszenia: Wasza solidarność i realizowane przez Was inicjatywy dla Ukrainy przyczyniły się do poprawy losu setek tysięcy ludzi. Podejmowane przez Was działania na rzecz wzmocnienia pozycji młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji będą miały wpływ na ich życie, a Wasze projekty i zaangażowanie w ich realizację są znakomitym przykładem aktywności obywatelskiej. W tych trudnych czasach Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje takich wzorców i takiej ofiarności!

Wręczając nagrody, wiceprzewodniczący EKES-u ds. komunikacji Cillian Lohan powiedział: Zmagamy się obecnie z poważnymi globalnymi wyzwaniami w następujących dziedzinach: zmiana klimatu, pokój, bezpieczeństwo energetyczne, sztuczna inteligencja i inne powstające technologie, zrównoważony rozwój itd. Musimy należycie ocenić wpływ całej naszej polityki na młodzież oraz włączyć ją we wszystkie etapy procesu decyzyjnego. Najwyższy czas, byśmy przestawili się ze słuchania młodych ludzi i konsultacji z nimi na współtworzenie, współprojektowanie i koprodukcję.

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), największa w Polsce organizacja wychowawcza dla młodzieży, zmobilizowała się do pomocy Ukraińcom tuż po wybuchu wojny. Wolontariusze ZHP są obecni na przejściach granicznych, kierując ludzi do miejsc schronienia, informując ich, zbierając i transportując darowizny oraz organizując na granicy patrole osób potrafiących udzielać pierwszej pomocy. Organizacja ZHP skupiła się zwłaszcza na ukraińskich dzieciach, zbierając dla nich zabawki, a także udzielając im wsparcia psychologicznego i włączając je w działania harcerskie.

Martyna KOWACKA, naczelniczka ZHP, stwierdziła: Pracujemy na 6 przejściach granicznych. Z naszej pomocy skorzystał jeden na trzech uchodźców, czyli ponad 1,5 mln osób. Zebraliśmy 127 ton pomocy, którą wysłaliśmy na Ukrainę. Jesteśmy dumni, że nasze organizacje harcerskie stanęły na wysokości zadania i zareagowaliśmy bardzo szybko. Nagroda jest sposobem podziękowania im za posłannictwo i sygnałem, że ich działania są zauważane i doceniane nie tylko w społecznościach lokalnych, lecz również na arenie międzynarodowej. Dzięki nagrodzie utwierdzą się w przekonaniu, że bezinteresowna pomoc i ofiarność są potrzebne i że liczą się nawet drobne gesty, gdyż razem składają się na wielkie czyny i mają duży sens. Rozwinęliśmy ruch Światło pokoju na granicy. Przynosimy betlejemskie światło pokoju. Każdy z was wniesie swoją cegiełkę, a wtedy zobaczymy światło pokoju które zastąpi ogień wojny . Mam nadzieję, że nagroda ta uświadamia wszystkim w ruchu harcerskim, że warto reagować na zło i budować takie wartości jak tolerancja, przyjaźń i pomoc.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT INNYCH ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

KATEGORIA II – EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE DLA UKRAINY

Dzięki projektowi Sprawna integracja ukraińskich uchodźców z rumuńską tkanką społeczną – centralny punkt w okręgu Sybin rumuńskie stowarzyszenie SUS INIMA otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii Europejskie społeczeństwo obywatelskie dla Ukrainy. Do tej pory przyszło na ratunek kilkudziesięciu tysiącom ukraińskich uchodźczyń i uchodźców. Przestawiło się ze swej normalnej działalności polegającej na oferowaniu wsparcia pacjentom chorym na raka i opracowało szereg inicjatyw mających na celu podanie bratniej dłoni Ukrainkom i Ukraińcom, począwszy od zajęć szkolnych, przez pomoc w znalezieniu pracy, po terapię i wsparcie psychologiczne. To z kolei umożliwiło ukraińskim rodzinom sprawną integrację ze społeczeństwem rumuńskim, ponieważ dało im poczucie przynależności i bezpiecznego schronienia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Drugie miejsce zajęła hiszpańska Fundacja Villavecchia. Za pomocą funduszu kryzysowego Jesteś w bezpiecznym miejscu fundacja zapewnia opiekę młodym pacjentom chorym na raka i ich rodzicom. Ciężko chore ukraińskie dzieci zostały zabrane przez organizacje międzynarodowe z ogarniętego wojną kraju i przewiezione w bezpieczne miejsca, by mogły wznowić leczenie. Jednym z takich miejsc jest Barcelona, gdzie fundacja stara się zaoferować młodym ukraińskim pacjentom i ich rodzinom jak najlepszą jakość życia, zapewniając im kompleksową opiekę we wszystkich aspektach.

KATEGORIA I – WZMOCNIENIE POZYCJI MŁODYCH LUDZI

Learning by Doing hiszpańskiej Fundación Secretariado Gitano zostało uznane za najwybitniejszy projekt zaadresowany do młodzieży.  Dotyczy on bezrobocia wśród młodych Romów w wieku 16–30 lat. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego program łączy szkolenia teoretyczne i praktyczne w celu przełamania stereotypów i uprzedzeń wobec ludności romskiej w przedsiębiorstwach zaangażowanych w tę inicjatywę oraz zwalczania szerszego wykluczenia społecznego.

Druga nagroda w kategorii młodzieżowej trafiła do portugalskiego stowarzyszenia Movimento Transformers za program wolontariatu Superpower School, w ramach którego mentorzy prowadzą cotygodniowe zajęcia dla osób uczących się, głównie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program umożliwia młodym ludziom odkrywanie talentów – w takich dziedzinach jak gotowanie, sztuki walki, fotografia i twórcze pisanie – oraz rozwijanie umiejętności, które pozwolą im stać się inicjatorami zmian i spożytkować to, czego się nauczyli, aby pozytywnie przekształcić swoją społeczność.

Laureat trzeciej nagrody, Associazione Agevolando z Włoch, jest obrońcą praw i dobrostanu małoletnich i młodych dorosłych, którzy część lub całość dzieciństwa spędzili w rodzinnej pieczy zastępczej lub w opiece rezydencjalnej i którzy muszą stać się samodzielni w chwili osiągnięcia pełnoletności. Inicjatywa Care Leavers Network Italia to nieformalna ogólnokrajowa sieć młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat, którzy przebywali w pieczy zastępczej. Jej głównym celem jest tworzenie możliwości wymiany i uczenia się.

O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2022

Tegoroczny konkurs przyciągnął 106 kandydatów z 21 państw członkowskich: 60 w kategorii I (Młodzież) i 46 w kategorii II (Ukraina).

EKES ma nadzieję, że jego nagroda zachęci społeczeństwo obywatelskie do dalszego okazywania solidarności z narodem ukraińskim, a także do dalszego udzielania głosu pokoleniu, które jest przyszłością Europy, i do jego upodmiotowienia.

Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Każdego roku nagroda poświęcona jest innemu aspektowi działań EKES-u. W 2021 r. wyróżniono nią projekty, które były kreatywną odpowiedzią na kryzys klimatyczny. W 2020 r. EKES przyznał jednorazową Nagrodę za Solidarność Obywatelską poświęconą walce z COVID-19. W 2019 r. tematem przewodnim było równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2022 można znaleźć tutaj: Film na temat nagrodzonych projektów można obejrzeć tutaj.