EKES otwiera podwoje dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego

This page is also available in

Aby wyrazić solidarność z Ukrainą w konkretnych działaniach, EKES umożliwia organizacji pozarządowej Promote Ukraine korzystanie z części swych pomieszczeń wraz z wyposażeniem przy rue de Trèves 74.

See also