Η ΕΟΚΕ ανοίγει τις πόρτες της στην ουκρανική κοινωνία των πολιτών

This page is also available in

Προκειμένου να μετουσιώσει την αλληλεγγύη με την Ουκρανία σε συγκεκριμένη δράση, η ΕΟΚΕ παρέχει στη ΜΚΟ «Promote Ukraine» τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μέρος των εγκαταστάσεών της στην rue de Trèves 74, μαζί με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

See also