godz 9.45–10.15 - Sesja inauguracyjna

 • Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES)
 • Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 • Gabriella Civico, dyrektorka Europejskiego Centrum Wolontariatu (CEV) i członkini Europejskiego Komitetu Sterującego Stowarzyszenia Społeczeństwo Obywatelskie Europy: „Współczesny wolontariat w Europie”
 • Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Krajowe programy wspierające wolontariat w Polsce”
 • Krzysztof Pater, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek EKES

godz 10.15–11.35 - Sesja I: Tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej

Moderator: Łukasz Samborski, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • Gabriella Civico, dyrektorka Europejskiego Centrum Wolontariatu (CEV) i członkini Europejskiego Komitetu Sterującego Stowarzyszenia Społeczeństwo Obywatelskie Europy: „Współczesny wolontariat w Europie”
 • dr Anna Lubrańska, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii: „Motywy współczesnych wolontariuszy w aspekcie różnic pokoleniowych”
 • prof. Lucas Meijs, Rotterdam School of Management (Wyższa Szkoła Administracji), Uniwersytet Erazma: „Od pojedynczego do podwójnego zarządzania wolontariatem”
 • Anna Knapp, Departament Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny: „Wolontariat w Polsce w świetle badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny”
 • Runda pytań

godz. 11.35–13.00 - Sesja II: „Wsparcie władz publicznych dla organizacji i wolontariuszy”

Moderator: Szymon Knitter, specjalista ds. projektów, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 • dr Christoph Steegmans, dyrektor, podwydział ds. zaangażowania obywatelskiego i wolontariatu, niemieckie Ministerstwo Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży: „Federalna służba wolontariuszy (BFD) i wolontariat społeczny – dwa niemieckie przykłady finansowanego publicznie wolontariatu”
 • Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Krajowe programy wspierające wolontariat w Polsce”
 • Jakob Flou Kristensen, szef administracji w wydziale ds. społeczeństwa obywatelskiego i współtworzenia, gmina Aarhus w Danii: „Wsparcie szczebla lokalnego dla wolontariatu i aktywności obywatelskiej podczas pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu – doświadczenia z Aarhus”
 • Monika Chabior, Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska „Współdziałanie – miasto Gdańsk i jego wolontariusze”
 • Runda pytań

godz. 13.00–14.00 - Przerwa na lunch

godz. 14.00–15.30 - Sesja III: „Nowe formy wolontariatu”

Moderator: Bartosz Rief, pecjalista ds. projektów, Europejskie Centrum Solidarności

 • Marie Trellu-Kane, prezes i założycielka Unis-Cité: „Pionierskie stowarzyszenie służby publicznej we Francji”
 • Dorota Szostek-Rustecka, prezes zarządu, Fundacja Kronenberga „Wolontariat pracowniczy Citi – 15 lat doświadczeń w budowaniu zaangażowania pracowników”
 • Beata Sobusiak, wolontariuszka, Wolontariat Misyjny SALVATOR „Woluntariat w najbiedniejszych regionach świata – doświadczenia z pracy w filipińskich slumsach”
 • Justyna Ochędzan, prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, Związek Organizacji Pozarządowych: „Online czy offline? Wykorzystanie technologii w zarządzaniu wolontariatem”
 • Mariusz Bezdzietny, komendant Chorągwi Podkarpackiej, Związek Harcerstwa Polskiego: „Spontaniczny wolontariat formalny i nieformalny – doświadczenia z granicy polsko-ukraińskiej”
 • Runda pytań

godz. 15.30 - Podsumowanie i uwagi końcowe

 • Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES

Work organisation