door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Met Irish Rural Link als partner heeft de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties een conferentie in Ierland georganiseerd om het thema “rechtvaardige transitie” vanuit meerdere invalshoeken te verkennen.

In samenwerking met Irish Rural Link (IRL), een netwerk dat opkomt voor de belangen van plattelandsgemeenschappen in Ierland, heeft de groep Maatschappelijke Organisaties op 9 juni in Tullamore, Ierland, een conferentie gehouden.

Het thema “rechtvaardige transitie” werd vanuit meerdere invalshoeken benaderd en er werd gediscussieerd over de noodzaak van een rechtvaardige transitie en over de kansen die daaruit voortvloeien. De sprekers waren verdeeld in drie panels:

  • versterking van gemeenschappen en opbouw van capaciteit door recreatie en erfgoed;
  • creëren van banen en levering van hernieuwbare energie;
  • investeren in onderwijs en opleiding.

De conferentie werd geopend door Pippa Hackett, staatssecretaris voor Landgebruik en Biodiversiteit. Gastsprekers waren Kieran Mulvey, commissaris in Ierland voor een rechtvaardige transitie, Declan Harvey, voorzitter van de graafschapsraad van Offaly, en Séamus Boland, voorzitter van de groep Maatschappelijke Organisaties en bestuursvoorzitter van IRL.

Séamus Boland over de conferentie: “Ik ben opgetogen dat ik mijn EESC-groep naar Tullamore kan halen om met eigen ogen te zien hoe een rechtvaardige transitie wordt vormgegeven in een gebied dat zwaar te lijden heeft onder de maatregelen die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken. Het is ook belangrijk dat we de vitale rol belichten die gemeenschappen bij een rechtvaardige transitie spelen en dat we hen bij elke stap in het proces betrekken en meenemen”.

Minister Pippa Hackett: “We staan op de drempel van de transitie — we zien het landschap dat voor ons ligt, sommigen van ons hebben al een eerste stap gezet, maar velen van ons willen begrijpelijkerwijs de sprong nog niet wagen omdat we daarmee datgene wat we kennen, wat we begrijpen, definitief achter ons laten.  Voor maatschappelijke organisaties is een enorm belangrijke rol weggelegd op het vlak van communicatie, bemiddeling en aanmoediging, zowel ten aanzien van de mensen die de grootste gevolgen ondervinden als ten aanzien van degenen die op nationaal en EU-niveau wetten maken om de transitie door te voeren. Ik verwelkom deze conferentie als een nieuwe belangrijke stap voor de zwaarst getroffen regio’s van de EU, waaronder onze eigen Midlands-regio in Ierland”.

De conclusies en aanbevelingen, een video-opname en foto’s van de conferentie, alsook de presentaties van alle gastsprekers zijn te vinden op de website van het EESC. (jk)