Met een holistisch en samenhangend migratiesysteem kan Europa zich wapenen tegen bedreigingen door dictators en vluchtelingencrises

Het EESC heeft een conferentie gehouden naar aanleiding van de instrumentalisering van migranten aan de buitengrenzen van de EU door bepaalde overheden. Het Comité benadrukt dat dit hét moment is om het migratiebeleid te europeaniseren. Autoritaire leiders hebben menselijke drama’s steeds geïnstrumentaliseerd om Europa te chanteren omdat ze zich bewust zijn van de tekortkomingen in het migratiebeleid op het continent.

De conferentie Naar een Europeanisering van het migratiebeleid? Lessen die moeten worden getrokken uit de instrumentalisering van migranten en de oorlog in Oekraïne werd gehouden in combinatie met de vergadering van de afdeling Externe Betrekkingen (REX).

De instrumentalisering van migranten door het Wit-Russische regime was trouwens niet het eerste geval; ook Turkije, Libië en Marokko hebben zich aan gelijkaardige vormen van misbruik schuldig gemaakt.

Over migranten als wapen in de handen van autoritaire leiders zei de vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze Margaritis Schinas: “De belangrijkste les die we uit ons beleid moeten trekken is dat we steeds een doelwit zullen zijn zolang we geen gemeenschappelijk overeengekomen migratiesysteem hebben.”

EESC-voorzitter Christa Schweng beklemtoonde: “Deze vluchtelingencrisis heeft duidelijk gemaakt dat migratie gevolgen heeft voor alle lidstaten. De EU moet gebruikmaken van deze dynamiek om het nieuwe migratie- en asielpact in een stroomversnelling te brengen en zo de systeemverandering teweeg te brengen die nodig is om een rationeel en op rechten gebaseerd asiel- en migratiebeleid te ontwikkelen.”

Nu is het tijd voor geopolitiek. Net als tijdens de pandemie heeft de oorlog de Europese publieke opinie op dezelfde lijn gebracht en dat is heel belangrijk”, beklemtoonde de vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze Margaritis Schinas. (at)