В отговор на осъществяваното на държавно равнище инструментализиране на мигрантите по външните граници на ЕС, ЕИСК проведе конференция на тази тема, по време на която беше подчертана динамиката на европеизацията на миграционната политика. Досега авторитарните лидери инструментализираха страданието на хората, за да изнудват Европа, тъй като са наясно с пропуските в миграционната политика на континента.

Конференцията на тема „Към европеизация на миграционната политика? Поуки, които могат да се извлекат от инструментализирането на мигрантите и от войната в Украйна“ беше проведена съвместно със заседанието на секция „Външни отношения“ (REX).

Трябва да се отбележи, че инструментализирането на мигрантите от страна на беларуския режим не е първият случай от този вид, тъй като подобни злоупотреби бяха извършени и от Турция, Либия и Мароко.

По отношение на инструментализирането на мигрантите като оръжие в ръцете на авторитарни лидери, заместник-председателят, отговарящ за утвърждаването на европейски начин на живот, Маргаритис Схинас заяви: „Основният извод, извлечен от нашите политики, е, че докато не сме в състояние да създадем обща и съгласувана миграционна система, ние ще бъдем мишена.“

Председателят на ЕИСК Криста Швенг подчерта: „Тази бежанска криза показа ясно, че миграцията засяга всички държави членки. ЕС трябва да използва този импулс, за да постигне напредък по Новия пакт за миграцията и убежището, с цел да осъществи системната промяна, необходима за разработването на рационална и основана на правата политика на ЕС в областта на убежището и миграцията“.

„Живеем в момент, доминиран от геополитиката. Точно както се обединихме по време на пандемията, тази война оказва същото въздействие върху европейското обществено мнение и това е много важно“, подчерта заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот. (at)