Conferentie over de toekomst van Europa: het EESC legt zijn oor te luisteren in alle uithoeken van Europa

Met een rechtstreekse vraag-en-antwoordsessie gaf de voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, Christa Schweng, het startschot voor de officiële activiteiten van het Comité in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE). Tijdens het startevenement #CoFoE - Het Europese project weer in handen van de burgers geven werd al een voorschot genomen op de standpunten en verwachtingen van het maatschappelijk middenveld ten aanzien van de Conferentie. Ook werd gewezen op het belang van contacten met mensen buiten de Brusselse bubbel en werd er gebrainstormd ter voorbereiding van de komende burgerraadplegingen.

Volgens EESC-voorzitter Christa Schweng zal het Comité in alle lidstaten bewustmakingsinitiatieven ontplooien om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gehoord: “Wij zullen werkgevers, werknemers en het hele maatschappelijk middenveld erbij betrekken en hun standpunten voorleggen aan de Conferentie over de toekomst van Europa.” Zij verwees ook naar de onlangs aangenomen EESC-resolutie waarin een nieuw verhaal voor Europa wordt voorgesteld.

De vicevoorzitter van de Commissie, Dubravka Šuica, zei: “De politiek in de Europese Unie is veranderd. Tijdens deze Conferentie staan de burgers voor de allereerste keer in het hart van de beleidsvorming in de Europese Unie. Via de Conferentie kunnen de burgers en het maatschappelijk middenveld samen vorm helpen geven aan een Europese Unie waarmee zij zich kunnen vereenzelvigen.”

EP-lid Eva Maydell benadrukte: "Het is aan ons om de Conferentie over de toekomst van Europa voor de burgers zin te geven.”

De resolutie over "een nieuw verhaal voor Europa" werd opgesteld door de voorzitters van de drie groepen die samen het Comité vormen: Stefano Mallia (Werkgevers), Oliver Röpke (Werknemers) en Séamus Boland (Diversiteit Europa).

Cillian Lohan, vicevoorzitter van het EESC en belast met communicatie, rondde de discussie af met de opmerking dat het EESC, met het oog op de Conferentie over de toekomst van Europa, zijn oor in alle geledingen van de samenleving en in alle uithoeken van Europa te luisteren zal leggen.

Het is de bedoeling dat de conclusies van de Conferentie in het voorjaar van 2022 afgerond zijn. De EU-instellingen zullen dan nadenken over wat de Europeanen naar voren hebben gebracht.

Bekijk het evenement #CoFoE - Het Europese project weer in handen van de burgers geven via het Twitter-account van het EESC @EU_EESC of op Facebook. (ks)