Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: ETSK:n kuulemiset tavoittavat Euroopan kaikki kolkat

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Christa Schweng käynnisti Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvät komitean viralliset toimet suoralla kyselytilaisuudella. ##CoFoE (Euroopan tulevaisuuskonferenssi) – Kansalaiset takaisin Eurooppa-hankkeen ytimeen -tapahtumassa käsiteltiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä ja odotuksia konferenssista. Samalla korostettiin myös, että on tärkeää tehdä yhteistyötä Brysselin kuplan ulkopuolisten ihmisten kanssa, ja valmisteltiin tulevia kansalaiskuulemisia.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng sanoi, että komitea toteuttaa tiedotusaloitteita kaikissa jäsenvaltioissa varmistaakseen oikeudenmukaisen edustavuuden: ”Otamme mukaan työnantajat, työntekijät ja koko järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja välitämme niiden näkemykset Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille.” Hän viittasi myös äskettäin hyväksyttyyn ETSK:n päätöslauselmaan, jossa ehdotetaan uutta kertomusta Euroopasta.

Komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi, että ”Euroopan unionin politiikka on muuttunut. Ensimmäistä kertaa konferenssi tuo kansalaiset Euroopan unionin päätöksenteon ytimeen. Konferenssin avulla kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta voivat yhdessä ottaa tulevan Euroopan unionin omakseen.”

Euroopan parlamentin jäsen Eva Maydell korosti, että ”meidän tehtävänämme on tehdä Euroopan tulevaisuuskonferenssista merkityksellinen kansalaisille”.

Uutta kertomusta Euroopasta käsittelevää ETSK:n työskentelyä johtivat komitean kolmen ryhmän puheenjohtajat: Stefano Mallia (työnantajat), Oliver Röpke (työntekijät) ja Séamus Boland (moninainen Eurooppa).

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan päätti keskustelun sanoen, että Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevät ETSK:n kuulemiset saavuttavat Euroopan kaikki kolkat ja ne ovat mahdollisimman laaja-alaisia.

Konferenssin on määrä saada päätelmänsä valmiiksi kevääseen 2022 mennessä, ja EU:n toimielimet pohtivat sen jälkeen, millaisia viestejä eurooppalaiset ovat antaneet.

Seuraa Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvää ETSK:n aloitustapahtumaa (#CoFoE) ETSK:n Twitter-tilillä @EU_EESC tai Facebookissa. (ks)