Agenda

Het EESC houdt negen zittingen per jaar. Tijdens de zittingen worden bij gewone meerderheid van stemmen adviezen goedgekeurd die door studiegroepen zijn opgesteld en daarna in een van de afdelingen of de CCMI zijn behandeld. Ook organiseert het tal van conferenties, openbare hoorzittingen en discussies die verband houden met zijn activiteiten.

Verder organiseert het EESC culturele evenementen in verband met zijn hoofdonderwerpen en met zaken die op de Europese politieke agenda staan (zoals EU-voorzitterschappen en Europese en internationale jaren).

Onze evenementen