Dagsorden

EØSU afholder ni plenarforsamlinger om året. Plenarforsamlingen vedtager med simpelt flertal udtalelser, der udarbejdes af studiegrupperne og vedtages af sektionerne/CCMI. Udvalget afholder desuden mange konferencer, offentlige høringer og debatter på højt plan i forbindelse med sit arbejde.

Derudover tilrettelægger EØSU kulturelle arrangementer i overensstemmelse med den europæiske politiske dagsorden, herunder EU-formandskaber, europæiske og internationale år og EØSU's vigtigste temaer.

Vores arrangementer