ES un AK koordinācijas komiteja

This page is also available in

ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums (TSN) provizoriski stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Brexit pārraudzības grupa bija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas struktūra, kas līdz tam uzraudzīja sarunas ar Apvienoto Karalisti (AK) un gatavoja dialogu, kas pēc Brexit norisināsies starp pilsonisko sabiedrību un partneriem Apvienotajā Karalistē. Apņemoties pildīt savu uzraudzības lomu un darboties kā “tiltam” ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību, EESK nolēma izveidot ES un Apvienotās Karalistes koordinācijas komiteju, lai turpinātu Brexit pārraudzības grupas darbu, it īpaši veicinot attiecības ar Apvienotās Karalistes pilsonisko sabiedrību.

Lai gan TSN noslēgšana ļāva izvairīties no scenārija, ka izstāšanās notiek bez vienošanās, ES un Apvienotās Karalistes attiecības joprojām ir sarežģītas. Neatkarīgi no tā, kas notiks, ES pilsoniskajai sabiedrībai ir un arī turpmāk būs svarīga loma “tiltu” veidošanā starp ES un Apvienoto Karalisti.

Ņemot vērā attiecību īpašo raksturu un jautājumu plašo loku, kas ir EESK kompetencē, ir jānosaka prioritātes, bet vispārējie mērķi ir diezgan vienkārši:

  • veidot un sekmēt spēcīgu saikni ar ES un Apvienotās Karalistes sadarbībai svarīgiem dalībniekiem, pirmām kārtām ar informatīvu pasākumu un intensīvas saziņas palīdzību atjaunojot attiecības ar AK pilsoniskās sabiedrības organizācijām;
  • uzturēt sakarus ar svarīgākajām ES iestādēm (Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Padome), kā arī ar Apvienotās Karalistes institucionālajiem dalībniekiem (AK pārstāvniecība Briselē, AK parlamenta palātas, decentralizētās administrācijas);
  • uzraudzīt, kā tiek īstenoti svarīgākie ES un AK nolīgumi, it īpaši ES un Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgums un Protokols par Īriju un Ziemeļīriju;
  • uzraudzīt citus nolīgumus un iespējamās sadarbības jomas;
  • uzraudzīt visus pilsoniskajai sabiedrībai īpaši svarīgos elementus jaunajās ES un Apvienotās Karalistes attiecībās;
  • centralizēti apkopot EESK atsauksmes par attiecīgajiem ES un Apvienotās Karalistes jautājumiem.