Atėjo laikas Vakarų Balkanams investuoti į savo jaunimą

Siekdamos užtikrinti šviesesnę ateitį savo piliečiams, Vakarų Balkanų šalių vyriausybės turi spręsti problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, nes jaunimo rankose – raktas į tokią ateitį. Norint sudaryti sąlygas teigiamoms permainoms ir pagerinti jaunimo padėtį regione, reikia užtikrinti pakankamus ir skaidrius biudžeto asignavimus jaunimo politikos vystymui ir jaunimo įtraukimui į stojimo į ES procesą.

EESRK narys ir nuomonės „Jaunimo politika Vakarų Balkanuose“ pranešėjas Ionuţ Sibian pabrėžė, kad pagal Vakarų Balkanų inovacijų darbotvarkę „ES institucijos turi toliau remti Vakarų Balkanų pastangas didinti jaunimo dalyvavimą. Jaunimo darbotvarkę Vakarų Balkanuose reikėtų įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų teikėjams bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.“

EESRK narys ir bendrapranešėjis Andrej Zorko ragina visas šešias Vakarų Balkanų šalis partneres užtikrinti derėjimą su pagrindiniais ES jaunimo politikos dokumentais ir toliau investuoti į įrodymais grindžiamą jaunimo politiką, kuria būtų sprendžiami jaunimo ugdymo iššūkiai.

Regiono perspektyvumo didinimas

Didelę jaunimo emigraciją iš Vakarų Balkanų, kuri jau tapo įsisenėjusi problema, visų pirma lemia tai, kad jaunimas negali įgyti kokybiško išsilavinimo ir neturi pakankamų karjeros galimybių.

Tiesiog privalu reformuoti esamas švietimo sistemas ir mokymo programas. Reikia skatinti ir propaguoti jaunimo verslumo gebėjimus ir toliau stiprinti regiono socialinę infrastruktūrą.

ES Vakarų Balkanų inovacijų darbotvarkė apima jaunimo reikalus ir galiausiai skatina Vakarų Balkanų šalių vyriausybes stiprinti savo jaunimo politikos sistemą ir imtis būtinų reformų, kad šis regionas taptų jaunimui perspektyvia vieta. (at)