EESRK ragina Komisiją toliau vertinti 5G ryšio poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai

Europos Komisija turėtų siekti pažangos vertinant naujų 5G ir 6G technologijų daugiasektorinį poveikį. Reikia priemonių ir įrankių, kurie galėtų padėti sumažinti riziką ir pažeidžiamumą. Dumitru Fornea parengtame nuomonės projekte, kurį asamblėja priėmė spalio mėn. plenarinėje sesijoje, EESRK laikosi tvirtos pozicijos ir pažymi, kad diskusijos dėl 5G tinklų diegimo virto prieštaringomis ir politinėmis diskusijomis, tačiau nepaisant to, reikia išsiaiškinti socialinius, sveikatos ir aplinkosaugos klausimus, įtraukiant piliečius ir visus susijusius subjektus.

Per plenarinį posėdį Dumitru Fornea pažymėjo, kad „sparti skaitmeninė pertvarka ir elektroninių ryšių plėtra daro didelį poveikį ekonomikai ir visai visuomenei. Atsakingai naudodama šias technologijas, žmonija turi istorinę galimybę sukurti geresnę visuomenę, tačiau kartu be deramo stropumo ir demokratinės kontrolės mūsų bendruomenės ateityje gali susidurti su rimtais iššūkiais administruojant šias technologines sistemas.“

Pandemija parodė, kad elektroninių ryšių infrastruktūra atlieka svarbų vaidmenį visuomenėje ir gali labai pagerinti piliečių gyvenimo kokybę, o tai turi tiesioginės įtakos kovai su skurdu. Tačiau galimas pavojus turi būti nuolat vertinamas. Todėl EESRK rekomenduoja Europos ir nacionalinėmis lėšomis finansuoti gilesnius daugiadalykius mokslinius tyrimus ir poveikio žmonėms ir aplinkai studijas bei skleisti rezultatus šviečiant visuomenę ir sprendimus priimančius asmenis. (mp)