Europos Komisija neseniai pateikė naują pasiūlymą, kuriuo siekiama skatinti prekių taisymą, o ne jų keitimą, pastaraisiais metais tapusiu įprasta praktika. Šį mėnesį EESRK pateiks savo pasiūlymus, kaip geriau įgyvendinti „teisę į taisymą“. Paprašėme Thierry Libaert išsamiau paaiškinti EESRK reikalavimus.

Thierry Libaert yra EESRK nuomonės dėl teisės į taisymą pranešėjas. Jis vienas pirmųjų jau 2013 m. parengė pranešimą šią tema ir atkreipė ES dėmesį į suplanuotą nusidėvėjimą. Kai kurie pradiniai jo pasiūlymai dabar jau įgyvendinami praktiškai.