Europeiska kommissionen har nyligen lagt fram ett nytt förslag som går ut på att uppmuntra människor att reparera varor i stället för att byta ut dem, vilket på senare år har blivit det normala sättet att hantera trasiga varor. Denna månad kommer EESK att lägga fram sina förslag på hur ”rätten till reparation” kan förbättras. Vi bad Thierry Libaert att förklara vad EESK efterfrågar.

Thierry Libaert är föredragande för EESK:s yttrande på detta tema och var upphovsman till en banbrytande EESK-rapport i vilken frågan om planerat åldrande för första gången togs upp på EU-nivå år 2013. Vissa av hans ursprungliga förslag håller nu på att bli verklighet.