Augalų apsaugos produktų (arba pesticidų) naudojimui žemės ūkyje ES taikomos vienos griežčiausių taisyklių visame pasaulyje. Tačiau dar daug galima padaryti gerinant reguliavimo konvergenciją, kad būtų sumažinta pesticidų naudojimo keliama rizika ir garantuotas sveiko ir saugaus maisto tiekimas pasaulio gyventojams, kurių skaičius nuolat auga.

Norėdamas prisidėti prie Komisijos atlikto Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įvertinimo EESRK priėmė informacinį pranešimą šia tema.

Praėjus daugiau kaip 10 direktyvos įgyvendinimo metų būtina įvertinti, ar ji vis dar atitinka savo paskirtį.

Nors pesticidų valdymo ir tvarkymo srityje padaryta reikšminga pažanga, nepakankamos žinios vis dar yra pagrindinė kliūtis optimaliam pesticidų naudojimui.

Direktyvos dėl tausiojo pesticidų naudojimo trūkumai taip pat siejami su šio teisės akto vykdymo stebėsena ir vykdymo užtikrinimu, taip pat nėra nustatyta veiksmingų sankcijų taisyklių nesilaikančioms valstybėms narėms.

Nors Europos ūkininkai tebėra tvirtai įsipareigoję pereiti prie tvaresnės žemės ūkio praktikos, visuotinai sutariama, kad trūksta alternatyvių sprendimų ir naujų technologijų, kurios būtų pakankamai ekonomiškai veiksmingos ir užtikrintų gerą pasėlių priežiūrą.

„Mums reikia holistinio ir plataus užmojo požiūrio, kad sukurtume tokį teisėkūros pagrindą, kuris leistų mums pesticidų naudojimo klausimus spręsti darniai, nuosekliai ir remiantis mokslu“, – teigia EESRK pranešėjas José Manuel Roche Ramo. (mr)