Pitanje EGSO-a: Kakvo je stajalište Odbora o prijedlogu Euroskupine i zakonodavnim prijedlozima o bankovnoj uniji koji su mu uslijedili? Točnije, kakav je njegov stav o upravljanju krizama i osiguranju depozita?

Giuseppe Guerini: Europska komisija objavila je 18. travnja 2023. paket mjera za upravljanje kriznim situacijama banaka i osiguranje depozita, čiji je cilj proširiti područje primjene pravila o sanaciji na male i srednje banke, očuvati financijsku stabilnost, zaštititi porezne obveznike i deponente te poduprijeti realno gospodarstvo i njegovu konkurentnost.

U mišljenju, koje je zatražilo španjolsko predsjedništvo Vijeća, izražava se podrška prijedlogu Komisije, ali se i naglašava da je u odgovaranju na krize u bankovnom sektoru potrebno naći ravnotežu između fleksibilnosti i predvidljivosti.

Kao što je navedeno u mišljenju, nedavne krizne situacije banaka ukazale su na to da je važno brzo i fleksibilno djelovati i u vrlo kratkom roku organizirati prijenos problematične banke zdravoj banci.

EGSO je zabrinut zbog proširenja područja primjene sanacije i kapitalnih zahtjeva na manje i lokalne banke jer bi to na njih moglo imati negativan učinak.

Stoga je potrebno pronaći odgovarajuću ravnotežu u snažnijoj procjeni javnog interesa, kojom će se utvrditi je li postupak sanacije primjenjiv, i kojom će se jamčiti njegova proporcionalna primjena, a istovremeno u što većoj mjeri smanjiti nesigurnost u pogledu načina na koji će se određena kriza riješiti.

Potrebna je pragmatičnost i fleksibilnost u pogledu regulatornog pristupa, instrumenata koji će se koristiti i brzine primjene, kao i u pogledu implikacija mjera koje se poduzimaju, suradnje među dionicima i prirode korištenih resursa. Time će se spriječiti nanošenje štete interesima manjih banaka, prije svega lokalnih, i bolje zaštititi gospodarski ekosustav u kojem one posluju.

Europski sustav osiguranja depozita izuzetno je bitan za dovršetak bankovne unije, a korištenje sustava osiguranja depozita i Jedinstvenog fonda za sanaciju koraci su koji vode u pravom smjeru. Međutim, sve dok se to ne ostvari, i dalje će postojati nedostaci i tržišta će ostati rascjepkana.