Întrebarea CESE: „Care este poziția Comitetului cu privire la propunerea Eurogrupului și la propunerile legislative ulterioare privind uniunea bancară? Care este, în mod special, poziția sa în ceea ce privește gestionarea crizelor și garantarea depozitelor?”

Giuseppe Guerini: La 18 aprilie 2023, Comisia Europeană a publicat pachetul privind gestionarea crizelor bancare și asigurarea depozitelor, care urmărește să extindă domeniul de aplicare al regimului de rezoluție la băncile mici și mijlocii, să mențină stabilitatea financiară, să protejeze contribuabilii și deponenții și să sprijine economia reală și competitivitatea acesteia.

Avizul CESE, care a fost solicitat de Președinția spaniolă a Consiliului, sprijină propunerea Comisiei, dar subliniază necesitatea de a găsi un echilibru între flexibilitate și previzibilitate pentru a răspunde crizelor bancare.

Avizul afirmă că recentele crize bancare evidențiază importanța unor măsuri rapide și flexibile și a organizării rapide a transferului unei bănci aflate în dificultate către o bancă sănătoasă.

CESE este preocupat de extinderea domeniului de aplicare a rezoluției și a cerințelor sale de capital la băncile mai mici și locale, ceea ce ar putea avea consecințe negative asupra acestor entități.

De acum înainte, o evaluare consolidată a interesului public, care va determina dacă se poate aplica regimul de rezoluție, trebuie să fie echilibrată corespunzător și să garanteze o aplicare proporțională, reducând în același timp incertitudinile legate de căile de soluționare a unei crize.

Ar trebui stabilită o procedură pragmatică și flexibilă în ceea ce privește reglementarea, instrumentele care trebuie utilizate și viteza de execuție, consecințele măsurilor aplicate, cooperarea între părțile interesate și natura resurselor utilizate În acest fel, se va evita ca interesele băncilor mai mici, în special ale celor locale, să fie afectate, iar ecosistemul economic în care acestea își desfășoară activitatea va fi mai bine protejat.

Sistemul european de garantare a depozitelor este esențial pentru finalizarea uniunii bancare, iar utilizarea schemei de garantare a depozitelor și a Fondului unic de rezoluție reprezintă pași în această direcție. Până când uniunea bancară nu va fi o realitate, însă, ne vom confrunta cu lipsa de eficiență, iar piețele vor rămâne fragmentate.