Ilmastorahasto nopeiden vastatoimien mahdollistamiseksi kriisitilanteissa

ETSK ehdottaa oma-aloitteisessa lausunnossaan ilmastorahaston perustamista, jotta uusiin ilmasto- ja energiakriiseihin voitaisiin vastata ripeästi. Rahastolla täydennettäisiin EU:n nykyisiä toimintapolitiikkoja ja varmistettaisiin nykyisen rahoituksen tehokkaampi hyödyntäminen.

Vaikka esimerkiksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta on vuodesta 2002 lähtien myönnetty jäsenvaltioille vaikuttava määrä tukea, sen vuotuiset 500 miljoonan euron määrärahat eivät riitä kattamaan luonnonkatastrofien vuonna 2021 aiheuttamia vahinkoja. Jo pelkästään Länsi-Euroopan tulvien kustannukset ovat arviolta 38 miljardia euroa.

ETSK:n lausunnon esittelijä Ioannis Vardakastanis toteaa: ”Komitean vision mukaan ilmastorahaston on tarkoitus olla vankka, EU:n nykyisiin varoihin pohjautuva rahoitusmekanismi, jonka turvin voidaan reagoida hätätilanteisiin nopeasti ja tukea vahingoittuneiden yhteisöjen jälleenrakentamista. Kyse on erittäin kunnianhimoisesta välineestä ajankohtaisten ilmasto-, energia- ja ympäristökriisien koettelemien alueiden jälleenrakentamiseksi ja suojelemiseksi.”

Nykyinen energiakriisi ei myöskään ollut vielä näköpiirissä silloin, kun EU:n monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja NextGenerationEU-elpymissuunnitelma laadittiin. Ilmastorahaston avulla voitaisiin vastata vaihtoehtoisiin energialähteisiin tehtävien kiireellisten investointien tarpeeseen tehokkaammin kuin nykyisillä mekanismeilla. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun monet ihmiset eivät pysty maksamaan kaasu- tai sähkölaskujaan.

”Meillä ei ole asianmukaisia valmiuksia vastata ilmastonmuutoksen ja energiakriisin aiheuttamiin hätätilanteisiin ja katastrofeihin, olipa kyse sitten tarvittavien varojen määrästä tai reagointinopeudesta”, lausunnon yhteisesittelijä Judith Vorbach toteaa. ”Ilmastorahaston perustaminen olisi tärkeä keino tilanteen korjaamiseksi.” (tk)