Energiatehokkaat rakennukset auttavat torjumaan energiaköyhyyttä

ETSK hyväksyi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudelleenlaatimisesta ja piti myönteisenä, että komission uudessa ehdotuksessa on otettu huomioon ETSK:n aiemmissa lausunnoissa esiin nostetut kysymykset.

Esittelijä Mordechaj Martin Salamon kommentoi asiakirjan hyväksymistä seuraavasti: ”ETSK suhtautuu erittäin myönteisesti EU:n lähestymistapaan, koska sillä vauhditetaan erityisesti energiatehokkuudeltaan heikoimpien rakennusten kunnostamista sekä viedään Euroopan unionia lähemmäs hiilestä irtautumista lämmityksen ja jäähdytyksen alalla. EU:n tason toimenpiteet ovat tehokkaampia tarvittavan siirtymän nopeuttamiseksi.”

Päivitetyllä rakennusten energiatehokkuusdirektiivillä pyritään edistämään energiatehokkaan, laadukkaan ja fossiilittoman rakennetun ympäristön aikaansaamista sekä tarjoamaan välineitä energiaköyhyyden torjumiseksi ja pitkän aikavälin rakenteellisen investointivajeen korjaamiseksi.

Energian hintojen viimeaikainen jyrkkä nousu ja ainakin keskipitkällä aikavälillä todennäköisesti korkealla pysyvät hinnat osoittavat, että on tärkeämpää kuin koskaan ottaa käyttöön strategia energiaköyhyyden lieventämiseksi ja poistamiseksi. 

Vuonna 2018 jo 6,8 prosenttia ihmisistä eri puolilla EU:ta (noin 30,3 miljoonaa) ei pystynyt maksamaan kaasu-, sähkö- ja vesilaskujaan ja heitä uhkasi toimitusten katkaiseminen. Viimeaikainen kehitys on pahentanut tätä ongelmaa entisestään. 

Jotta voidaan varmistaa kunnolliset, kohtuuhintaiset ja terveelliset asunnot kaikille, EU:n olisi toteutettava pitkän aikavälin toimenpiteitä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, mukaan lukien asbestin turvallinen poistaminen. Tämä on sitäkin kiireellisempää, kun otetaan huomioon fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan lämmityksen ja jäähdytyksen tuleva kallistuminen, joka johtuu EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien kasvavista kustannuksista. (mp)