CESE a adoptat un aviz privind reformarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) în cadrul sesiunii sale plenare din martie, salutând faptul că noua propunere a Comisiei ține seama de aspectele evidențiate în avizele anterioare ale CESE.

Comentând adoptarea documentului, raportorul, dl Mordechaj Martin Salamon, a afirmat că „CESE salută cu entuziasm abordarea UE, întrucât stimulează renovarea, în special, a clădirilor cu slabă performanță energetică și plasează Uniunea Europeană pe calea către o încălzire și o răcire decarbonizată: măsurile la nivelul UE sunt mai eficiente pentru accelerarea tranziției necesare.”

Directiva actualizată privind performanța energetică a clădirilor vizează să contribuie la atingerea unui mediu construit eficient din punct de vedere energetic, de calitate și fără combustibili fosili, și furnizează instrumentele pentru a aborda efectiv problema sărăciei energetice și a remedia deficitul structural și pe termen lung de investiții în construcții.

Recenta creștere puternică a prețurilor la energie și perspectiva unor prețuri ridicate, cel puțin pe termen mediu, au demonstrat că este mai important ca niciodată instituirea unei strategii pentru a atenua și a eradica sărăcia energetică. 

În timp ce, în 2018, 6,8 % din persoanele din întreaga UE (aproximativ 30,3 de milioane) nu erau în măsură să facă față facturilor la utilități, și prin urmare se confruntau cu riscul sistării aprovizionării, evoluțiile recente au agravat această problemă. 

Pentru a asigura locuințe decente, accesibile și sănătoase pentru toți, UE ar trebui să pună în aplicare măsuri pe termen lung pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor, inclusiv eliminarea în condiții de siguranță a azbestului. Acest lucru este cu atât mai urgent cu cât încălzirea și răcirea pe bază de combustibili fosili vor deveni mai scumpe odată cu creșterea costurilor certificatelor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). (mp)