Επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ρωσία» - Related Publications and other work