Комитет за наблюдение „ЕС–Русия“ - Related Publications and other work