Θεματική ομάδα μελέτης «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» - Related Publications and other work