Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Σερβία» - Related Publications and other work