Ποτέ στο παρελθόν τα Δυτικά Βαλκάνια δεν ήταν τόσο κοντά στην προσχώρησή τους στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε το 9ο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια» στις 19-20 Οκτωβρίου 2023, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την εξαγγελία της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και του νέου σχεδίου ανάπτυξης. Με το φόρουμ δόθηκε νέα ώθηση στην προσπάθεια της περιοχής να προσχωρήσει στην ΕΕ, δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης και της σαφούς προσήλωσης των ηγετών της ΕΕ στην πολιτική διεύρυνσης. Εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τόνισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη και διαφύλαξη του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι βασικές κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη στην ΕΕ.

Το φόρουμ διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στη Θεσσαλονίκη, όπου πριν από 20 χρόνια επιβεβαιώθηκε η πορεία προς το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον ισχυρό και ζωτικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη διασφάλιση της σύνδεσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων με την κοινωνία.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του φόρουμ, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Oliver Röpke δήλωσε τα εξής: Η ΕΟΚΕ υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ και διαπιστώνω με υπερηφάνεια ότι ενισχύουμε την υποστήριξή μας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η ΕΟΚΕ έλαβε την ιστορική απόφαση να ανοίξει τις πόρτες της στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, ορίζοντας μέλη από χώρες της διεύρυνσης. Σήμερα, για πρώτη φορά, είχα την ευκαιρία να συζητήσω για την πρωτοβουλία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από τα Δυτικά Βαλκάνια. Ελπίζω να δω κάποιους εξ αυτών σύντομα στις Βρυξέλλες, να εργάζονται μαζί με τα μέλη της ΕΟΚΕ. Είστε ελεγκτές της δημοκρατίας, καθήκον καίριας σημασίας για την επιτυχία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Dubravka Šuica δήλωσε: Θα ήθελα να πω στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ότι το παρόν και το μέλλον μας συνδέονται στενά. Ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρό σας, κάθε άτομο έχει τα δικαιώματά του που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσβλέπω σε εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων με θέμα αυτές τις προσδοκίες στις συναντήσεις που θα έχω κατά τις επισκέψεις μου στα Δυτικά Βαλκάνια τους προσεχείς μήνες. Επικροτώ δε την πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ να συμπεριλάβει μέλη από χώρες της διεύρυνσης στο συμβουλευτικό της έργο. Η ΕΟΚΕ είναι το πρώτο από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το πράττει.

Οι ομιλητές, οι οποίοι προέρχονταν από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ από όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως ο σποραδικός χαρακτήρας των διαβουλεύσεων, η μη αμελητέα μείωση της συνεργασίας τους με τις κυβερνήσεις, η περιορισμένη συμμετοχή τους στη διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των ενωσιακών πολιτικών, η περιορισμένη πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση και πληροφόρηση.

Στο φόρουμ συζητήθηκαν τα θέματα της κατάστασης των εκπαιδευτικών συστημάτων, της πολιτικής για τη νεολαία και της ανάπτυξης δεξιοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ―με έμφαση στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας―, της βελτίωσης των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού και της παροχής κινήτρων στους εργαζομένους και τους ανέργους να λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Cedefop κ. Mare Brugia δήλωσε: Η διόρθωση των ελλείψεων και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και την καλύτερη χρήση των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας, τις ποιοτικές και ελκυστικές θέσεις εργασίας, και την προώθηση εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου με μέλημα την αποτελεσματική ευθυγράμμιση των στοιχείων αυτών.

Ο δε προϊστάμενος της Μονάδας Επιδόσεων και Αξιολόγησης Συστημάτων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κ. Hugues Moussy σημείωσε τα εξής: Οι πρωτοβουλίες πολιτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει επίσης να αφορούν την ισότητα στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι νέοι με πιο περιορισμένες δεξιότητες, για παράδειγμα, έχουν λιγότερες ευκαιρίες για επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, ο ρόλος της οποίας είναι ζωτικής σημασίας για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας.

Η τρίτη συνεδρία του 9ου Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια» ήταν αφιερωμένη στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή του Πράσινου θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η δήλωση που εγκρίθηκε στο τέλος της εκδήλωσης, θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση, η οποία αναμένεται τον Νοέμβριο, και της συνόδου κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

 

Downloads

Never before have the Western Balkans been so close to EU accession