Στην ενότητα «Χωρίς υπεκφυγές», η Sandra Parthie, μέλος της ΕΟΚΕ, πρόεδρος του τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» και εισηγήτρια της σχετικής γνωμοδότησης, επισημαίνει τις προτάσεις της ΕΟΚΕ σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την εσωτερική αγορά, οι οποίες θα εγκριθούν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου.