Στην ενότητα «Μία ερώτηση προς...», το μέλος της ΕΟΚΕ Stoyan Tchoukanov απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη γνωμοδότησή του η οποία πρόκειται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου.

Ερώτηση της ΕΟΚΕ: Είστε ο εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Προώθηση της αυτόνομης και βιώσιμης παραγωγής τροφίμων: στρατηγικές για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2027». Τι προτείνει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της, ιδίως όσον αφορά την ΚΓΠ μετά το 2027 σε σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων;