EHSV info požádal sdružení Nevypusť duši, českého vítěze soutěže o Cenu EHSV za občanskou solidaritu, aby našim čtenářům přiblížilo, jak se tento projekt zrodil, jak na něj lidé reagovali a jak finanční odměna, která je s cenou spojená, pomůže této organizaci růst. V tomto rozhovoru odpovídá na naše otázky Iva Kolevová, jeho projektová manažerka.

Co Vás přimělo k zahájení Vašeho projektu nebo iniciativy?

Reagovali jsme na situaci, která vznikla v době pandemie. První zpětná vazba z terénu (a později i data z jiných zdrojů) po uzavření škol nasvědčovala tomu, že se mladým lidem a dětem po psychické stránce nedaří dobře. Věděli jsme, že bychom jim s naším know-how uměli pomoct, a šlo jen o to, jakým způsobem k nim informace dopravit.

Jak byl Váš projekt přijat? Dostali jste zpětnou vazbu od lidí, kterým jste pomohli? (Můžete uvést příklad, pokud nějaký máte?)

Projekt byl přijat velmi pozitivně, zejména školami, se kterými jsme již spolupracovali. Překvapilo nás, že se začaly ozývat školy, které s námi zkušenost neměly. Situace se samozřejmě měnila s tím, jak se vyvíjela epidemiologická situace, uzavírání a otevírání škol. V některých chvílích byla naše aktivita potřeba víc než v jiných.

Jakým způsobem hodláte tyto finanční prostředky konkrétně využít k poskytování další pomoci společnosti? Plánujete již nějaké nové projekty?

Finanční prostředky chceme použít pro rozvoj členů našeho týmu, bez jejichž (často dobrovolně věnovaného) času bychom nedokázali projekt realizovat v tak rychlém sledu a tak efektivně. Chceme jim poskytnout dostatečnou podporu a vzdělávání. Zároveň myslíme na další projekty, a to nejen v oblasti podpory dětí, ale i učitelů (některé již začínáme pilotovat).

Co byste poradili jiným organizacím, aby byly jejich aktivity a programy úspěšné?

Důležitá je určitě komunikace se všemi zúčastněnými subjekty: ať už s lidmi, kteří by měli přijímat jejich službu, produkt či pomoc, tak i s odbornou veřejností, která se v oboru jejich činnosti vyskytuje, a s dalšími neziskovými a jinými organizacemi. Mohou tak najít společné synergie a efektivně vytvářet projekty. Je také třeba pečovat o tým lidí, kteří se o projekt samotný starají, ať už to znamená cokoliv – společně toho totiž vždy dokážeme víc.