Комитет за наблюдение „АКТБ – ЕС“ - Related Events