Силното гражданско общество и независимите медии са щит срещу дезинформацията

На 12 юни ЕИСК стартира първата си проява, посветена на борбата с дезинформацията, поставяйки началото на кампания за повишаване на осведомеността преди изборите за Европейски парламент през 2024 г. По време на проявата, в която участваха видни личности от гражданското общество, медиите и младежките организации, беше подчертана необходимостта от подход „от долу нагоре“, основан на силна мрежа на гражданското общество за борба с дезинформацията по места. Политическата осведоменост и солидната законодателна рамка, заедно с независимите медии обаче също са от решаващо значение в борбата срещу проникването на фалшиви новини.

„Гражданите могат да се противопоставят на дезинформацията“ беше първата от поредицата прояви, организирани от секция „Външни отношения“ (REX) на ЕИСК в сътрудничество с българския Икономически и социален съвет, която се проведе в София на 12 юни 2023 г.

Началото на кампанията за повишаване на осведомеността срещу дезинформацията беше неслучайно в София, тъй като според проучването на Евробарометър повече от половината българи (55 %) смятат, че често са били изложени на дезинформация и фалшиви новини. Това означава, че България е на челно място в списъка на държавите — членки на ЕС, в които гражданите се чувстват изложени в най-голяма степен на дезинформация.

Нарастването на дезинформацията е особено тревожна тенденция с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент. Оливер Рьопке, председател на Европейския икономически и социален комитет, подчерта, че: Дезинформацията, която сега се допълва и от военна пропаганда, се използва за изопачаване на действителността и всяване на разногласия, което прави невъзможно провеждането на обективен дебат. Напълно осъзнавам основните предизвикателства в бъдеще. Следващата година ще се състои най-голямото демократично събитие в Европа. Такъв ключов момент в нашия демократичен живот трябва да бъде добре подготвен, така че всеки да има възможност да бъде чут. Европейските граждани имат право да направят своя избор въз основа на фактическа информация и мисля, че всички ние трябва да допринесем за кампания, в която няма място за дезинформация и външна намеса.

Основният оратор Кирил Вълчев, генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА), подчерта, че борбата с дезинформацията не следва да се води чрез цензура, а чрез повече информация. „Санкциите и мерките биха могли да работят известно време. Следва да позволим свободното движение на информация и да я направим достъпна за обществеността“. Той призова и за подкрепа за „автентичната“, отговорна и качествена журналистика вместо за инфлуенсъри, и посочи, че източниците играят важна роля в борбата с дезинформацията.

Необходими са съвместни усилия от страна на организациите на гражданското общество, правителството и независимите медии, за да се създаде защитна стена срещу манипулирането на информация, което не спира да се разраства и се използва като оръжие за външна намеса.

Както заяви Алис Щолмайер, основател и изпълнителен директор на „Defend Democracy“: Гражданските общества не могат сами да се противопоставят на дезинформацията. Това, което могат да направят, е да организират и предприемат съвместни действия, които да накарат големите технологични компании, които притежават платформи на социалните медии, да поемат по-голяма отговорност. В същото време следва да поискат от правителството да въведе повече закони и да укрепи законодателната рамка на тези платформи.

Като представи гледната точка на младите хора, Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум на България, акцентира върху ролята на образованието и критичното мислене. Вниманието следва да бъде насочено към младите хора, тъй като те се нуждаят от уменията и знанията, за да обработват този голям обем информация. Следва да бъде реформирана общата парадигма на образователната система в България и източните държави, в която липсва критичен подход.

Дискусията показа също решаващата роля на независимите медии в борбата с дезинформацията.

Независимият руски журналист Тихон Дзядко, главен редактор на телевизионния канал „Дождь“, заяви, че работи усилено за предоставяне на доказателства и основана на факти информация на руските граждани в борбата срещу руската пропаганда. Руското правителство не иска хората да знаят истината. Въпреки че каналът беше затворен от властите на Руската федерация и трябваше да се премести в Европа, все още има 13 милиона зрители в Русия.

В заключение председателят на Икономическия и социален съвет на България Зорница Русинова подчерта още веднъж колко е важно да се отразяват широко заплахите от фалшивите новини, тъй като това засяга ежедневието на гражданите. Във всички държави — членки на ЕС, следва да се организират кампании за повишаване на осведомеността относно дезинформацията.

Downloads

Strong civil society and independent media are the firewall against disinformation