ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) работи по проект относно дезинформацията, който ще се осъществи с помощта на гражданското общество. Дезинформацията обикновено се разпространява сред населението, често хоризонтално, така че най-добрият начин за справяне с този проблем не е чрез подход „от горе надолу“, а посредством размисъл и пряко участие на гражданите. Именно тук организираното гражданско общество може да изиграе решаваща роля.

Проектът се състои в провеждането на прояви и информационни кампании в държавите членки. България беше избрана за неговото пилотно издание и ЕИСК в тясно сътрудничество с Икономическия и социален съвет на Република България организира първата от три прояви, която ще се проведе на 12 юни в Дома на Европа в София.