Българската асоциация НАЯ получи Наградата на ЕИСК за гражданското общество за проект, който осъжда свързаните с пола стереотипи от най-ранна възраст

Проектът на НАЯ „Вълшебните приказки“ си раздели втората награда с други три кандидатури, а италианската асоциация Women's Toponymy спечели Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г. относно равенството между половете

На 12 декември Асоциация НАЯ от България беше отличена с наградата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за гражданското общество за 2019 г. за своя проект за използване на класически приказки за борба срещу стереотипните роли на жените и мъжете и дискриминационните социални норми, които се налагат на момичетата и момчетата от най-ранна възраст и които оформят техните възприятия и ограничават бъдещите им възможности и решения.

Проектът „Вълшебните приказки“ на НАЯ зае трето място и получи награда в размер на 9 000 EUR. Същата сума получиха и другите три отличени проекта от Полша, Финландия и Белгия, независимо от заетото от тях място в класирането. Удостоеният с първа награда, Women's Toponymy, получи 14000 EUR.

Проектът се състои от ангажиране на родители и деца в предучилищна възраст да четат и правят критичен анализ на девет класически приказки, като децата се насърчават да не се ограничават до традиционните мъжки и женски роли за изразяване на собствения си потенциал. По този начин им се представят многобройните различни възможности както за момичетата, така и за момчетата.

Освен това НАЯ инвестира в ранна превенция на насилието, основано на пола, чрез насърчаване на способността на децата в бъдеще да изграждат здрави взаимоотношения въз основа на уважение и без допускане на такова насилие и предразсъдъци.

Досега проектът „Вълшебните приказки“ се изпълнява в България, Гърция и Италия, като в него участват 300 родители на деца в предучилищна възраст. През 2020 г. около 180 учители от тези три държави ще получат обучение относно начините за преподаване на малки деца с помощта на приказки във връзка с въпросите на равенството между половете, като целта е да се разработи платформа за онлайн обучение в областта на равенството между половете в рамките на образованието в ранна детска възраст, която да е достъпна в целия ЕС. 

При връчването на наградата на церемонията по награждаването, състояла се на 12 декември по време на пленарната сесия на ЕИСК в Брюксел, председателят на съвета на НАЯ, Светла Сивчева, заяви: „За нас е истинска чест да получим тази награда. Тя представлява признание за нашата работа и морално удовлетворение за усилията ни да покажем колко е важно и ценно за развитието на нашето общество мъжете и жените да имат равни възможности. Светът ще стане по-добро място за живеене, за нас и за нашите деца, само ако жените и мъжете развият пълния си потенциал. Наградата е свидетелство за морална подкрепа не само за нас, но и за много други НПО със сходни мисии.“

Първата награда тази година беше присъдена на италианската асоциация Women's Toponymy за пилотния ѝ проект за повишаване на осведомеността относно приноса на жените към обществото и историята, чрез който се отдава отдавна дължимото и в много случаи липсващо публично признание на жените. Това се прави чрез добавяне на по-голям брой известни жени в картите на градовете, тъй като асоциацията счита, че топонимията — науката за имената на географските обекти — представлява добър показател за начина, по който обществото оценява своите членове. Според нейните изследвания в Италия за всеки 100 улици, наименувани на мъже, едва 7,8 носят имена на жени, като при това по-голямата част от тях са с религиозен произход.

Отличеният с награда проект от Полша — Polish Women's Strike, зае второ място. Това е най-голямото женско движение в Полша, което беше широко отразено в световните медии по случай на организираната от него стачка на „черния понеделник“ през 2016 г. С протести и шествия движението изисква повече права за жените и осъжда ограничителните мерки на правителството върху основни ценности и свободи. Сега движението се стреми към еманципация на обикновените жени от малки и средни градове в Полша.

На четвърто място е #mimmitkoodaa (код „Жена“) — програма, създадена от финландското сдружение за софтуер и електронен бизнес, за опровергаване на мита, че по подразбиране всички създатели на софтуер би трябвало да са мъже. Програмата насърчава жените да търсят възможности в софтуерната индустрия и да се ориентират към по-добре платени работни места и кариери в бъдеще.

Петата награда беше връчена на The Brussels Binder — база данни с жени експерти в областта на политиката. Тя се ръководи от група доброволци, които се застъпват за по-добро представителство на жените в обсъжданията на европейските политики, което би трябвало да гарантира, че в законите и политиките на ЕС се отразяват нуждите и възгледите на жените. Нейната цел е да се превърне в отправен източник за подобряване на равнопоставеността между половете в експертни групи и в медиите както в Брюксел, така и в целия ЕС.

При представянето на наградите председателят на ЕИСК, Лука Жайе, заяви: „Бих искал да благодаря на всички кандидати — на победителите, които днес са тук, и на всички участници за техните впечатляващи и обогатяващи кандидатури. Техните проекти са свидетелство за това, че Европа е готова да спази ангажимента си за гарантиране на равноправност на жените и мъжете в обществото. Те се борят срещу неравенствата и разкриват свързаните с пола стереотипи и дискриминационно поведение, които не позволяват на момичетата да развиват естествените си таланти, влияят върху избора на професия на жените, като не им дават възможност да се развият в максимална степен. Благодарение на такива проекти постепенно нагласите се променят. Изключването на жените от обществения живот и влиятелни позиции все повече се възприема като недопустимо, а стереотипите относно ролите на жените се считат за остарели.“

Заместник-председателят на ЕИСК по въпросите на комуникацията, Исабел Каньо Агилар, заяви: „Радвам се, че тази година Наградата за гражданското общество е свързана с еманципацията на жените. Проектите, които получихме, се борят за тази еманципация. Те започват с малки деца и с възприятията, които ни влияят косвено всеки ден, когато се разхождаме по улицата или слушаме конференция. Те се борят срещу хоризонталната сегрегация на пазара на труда в секторите, в които преобладават мъжете, като например информационните технологии. Те се борят срещу неравенството посредством призиви на подсъзнателно равнище — чрез имената на нашите улици — или на висок глас, както полските жени, чийто глас се чува ясно в родните им градове.“

Темата тази година — „Повече жени в европейското общество и икономика“, привлече 177 кандидатури, което е вторият най-голям брой участници в 11-годишната история на наградата, след темата за миграцията през 2016 г. Участниците бяха от 27 държави членки, което доказва широкия интерес на гражданите и организациите на гражданското общество за предприемане на действия за борба с неравенствата между половете, които все още са значителни в Европа.

Наградата за гражданското общество се връчва за „изключителни постижения в инициативи на гражданското общество“. Всяка година наградата обхваща различен аспект от работата на ЕИСК. През 2018 г. тема на наградата бяха европейските ценности, идентичност и културно наследство като начин за сближаване на европейците.

Повече подробности за Наградата за гражданското общество за 2019 г. можете да намерите тук. Видеозапис за спечелилите проекти можете да гледате тук.