„Истината за лъжите“ чака да бъде разкрита

Стартира 13-ото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“!.

Ежегодната младежка проява на ЕИСК ще се проведе в дистанционен режим на 31 март и 1 април 2022 г. Избрани училища от всяка от 27-те държави — членки на Европейския съюз (ЕС), и петте страни кандидатки за членство в ЕС ще обсъдят темата “Истината за лъжите:

младите хора се противопоставят на дезинформацията“. Регистрацията приключи и жребият за избора на участващите училища ще бъде теглен на 9 декември.

През януари и февруари 2022 г. членове на ЕИСК ще посетят училищата. Моля, разпространете новината и следете нашия сайт за актуална информация! (ck)