You are here

Луис Планас Пучадес – генерален секретар

В качеството си на генерален секретар на Европейския икономически и социален комитет оглавявам екип от длъжностни лица, чиято задача е да прилагат на практика решенията, взети от Асамблеята, Бюрото и председателя.

Като ръководител на персонала отговарям също за ежедневната работа, свързана с администрацията, бюджета, комуникацията и отношенията на Комитета с останалите институции.

Кликнете тук за повече информация за моя екип и за работата на ЕИСК.

За мен

Роден съм и израснах във Валенсия, Испания. След като завърших право, работих като адвокат, а впоследствие изкарах конкурс за инспектор по социалната сигурност и труда.

Европейската ми кариера започна малко преди присъединяването на Испания към ЕС. През годините заемах различни длъжности, които ми дадоха широк поглед върху начина, по който работят европейските институции. През 1982 г. станах част от Европейската комисия в рамките на предприсъединителна програма за обучение. След като бях избран за член на испанския Конгрес, заех поста говорител по европейските въпроси. Като член на Конгреса имах също честта да бъде докладчик за ратифицирането на Договора за присъединяване на Испания към Съюза. От 1986 г. до 1993 г. бях член на Европейския парламент, където работих в комисиите по външни работи и институционални въпроси.

След няколко години, през които работих за регионалното правителство на провинция Андалусия и бях член на Комитета на регионите на ЕС, се върнах в Брюксел, където оглавих кабинета първо на заместник-председателя на Европейската комисия Марин, а след това – на комисар Солбес.

През 2004 г. бях назначен за посланик на Испания в Мароко, а през 2010 г. – за посланик на Испания и постоянен представител към Европейския съюз. През 2012 г. бях назначен за регионален министър на земеделието, рибарството и околната среда на Андалусия.

На 20 януари 2014 г. Бюрото ме избра за генерален секретар на ЕИСК.

Луис Планас, генерален секретар на ЕИСК

Downloads

Luis Planas Puchades - CV