Policy assessment

Enheten för utvärdering av politiken (PAS) samordnar EESK:s bidrag till utvärderingarna av EU:s politik och lagstiftning.

Enheten har fått i uppgift att införa systematisk analys och utvärdering av politiken inom EESK. I juli 2016 inledde enheten sina första utvärderingar (informationsrapporter).

PAS-enheten utarbetar strategier och metodriktlinjer för genomförandet av utvärderingarna i nära samarbete med facksektionerna, observationsgrupperna och CCMI.


Pages

Displaying 11 - 12 of 12
Antagna on 14/12/2016
Dokumentreferens: 
INT/795-EESC-2016-3297

On the request of the Commission, this Information Report evaluates the perception and experience of EU civil society organisations (CSO) in the implementation of the Consumer Rights Directive (2011/83/EU). The information gathered and the interesting solutions proposed are the result of questionnaire responses, five fact-finding missions (Riga, Rome, Warsaw, Madrid, Brussels) and an Expert Hearing.

Information report: Consumer Rights Directive

Antagna on 14/12/2016
Dokumentreferens: 
INT/796-EESC-2016-3300

On the request of the Commission, this Information Report evaluates the perception and experience of EU civil society organisations (CSO) in the implementation of EU Consumer and Marketing Law. The information gathered and the interesting solutions proposed are the result of questionnaire responses, five fact-finding missions (Athens, Vilnius, Paris, Lisbon, Brussels) and an Expert Hearing.

Information report: EU Consumer and Marketing law

Pages