Rakt på sak

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” delar EESK-ledamöter med sig av sina tankar kring viktiga frågor på EU:s dagordning. Den här gången har vi ställt följande fråga till EESK-ledamoten Judith Vorbach (föredragande för initiativyttrandet ”Social taxonomi – utmaningar och möjligheter”, som ska läggas fram vid plenarsessionen i september): Vilka vägar och utmaningar ligger framför oss på europeisk nivå när det gäller genomförandet av en social taxonomi i samband med förhandlingarna om den gröna taxonomin?