Av Arbetstagargruppen vid EESK

Kollektivförhandlingar är visserligen en av hörnstenarna i relationerna mellan arbetsmarknadens parter i Europa, men skillnaderna mellan medlemsstaterna är stora, med varierande grad av täckning och skydd av arbetstagarna.

Kollektivförhandlingar är en del av den sociala dialogen, som också är en av prioriteringarna för det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Arbetstagargruppen har ett nära samarbete med den spanska regeringen om detta, särskilt genom yttrandena ”Gröna kollektivförhandlingar” och ”Demokrati i arbetslivet”, frågor som kommer att diskuteras vid högnivåevenemanget om social dialog i Santiago de Compostela den 21–22 september 2023, som anordnas av det spanska ordförandeskapet.

Arbetstagargruppen kommer att diskutera vikten av social dialog och kollektivförhandlingar den 20 september och förväntar sig också att få en bättre förståelse av och skapa klarhet om den komplexa bilden av kollektivförhandlingar på EU-nivå genom den studie som gruppen genomför, och som det går att anmäla intresse för fram till den 8 september här.