Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi i denna kolumn en offentlig person vars arbete och engagemang inspirerar andra. Dessa personers mod, styrka och handlingskraft gör dem till goda exempel, och deras kurage förtjänar respekt. Vår gäst denna månad är Nadija Afanasieva, direktör för UIIP (ukrainska institutet för internationell politik) i Kiev, Ukraina. Hon är också samordnare för plattformen för det civila samhället EU–Ukraina och samordnar plattformens arbetsgrupp. Hon är expert på gränsöverskridande samarbete och makroregionala strategier, EU-medel, smart specialisering och projektledning.