EESK har publicerat en broschyr med en presentation av alla fem vinnare av 2021 års pris till det civila samhället. Här finns också intressanta fakta om många andra enastående klimatprojekt som inkommit, tillsammans med en mängd bakgrundsinformation om EESK:s klimatarbete och om själva priset.

Ladda ned broschyren via följande länk: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-21-440-en-n.pdf (ll)