Mednarodna trgovina

This page is also available in

Mednarodno trgovino ureja kompleksna mešanica globalnih pravil, dogovorjenih v okviru Svetovne trgovinske organizacije ter dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sporazumi o prosti trgovini vse bolj vplivajo na pravice državljanov. V skladu z Lizbonsko pogodbo je treba trgovinsko politiko EU izvajati v skladu z načeli in cilji zunanjega delovanja Unije, ki vključujejo spodbujanje pravne države, človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Po našem mnenju bi moral biti ta trend vodilno načelo trgovinskih pogajanj in odnosov EU. Člani EESO z usklajevanjem stališč in mnenj podjetij, delavcev, strokovnjakov, kmetov, potrošnikov in drugih pomembnih deležnikov prispevamo dejansko dodano vrednost. Tako lahko med pogajanji o trgovinskih sporazumih in pri njihovem izvajanju mednarodnim oblikovalce politike učinkovito seznanjamo s stališči civilne družbe in interesnih skupin. Ustanovili smo spremljevalni odbor za mednarodno trgovino, ki bo zagotavljal sodelovanje civilne družbe pri oblikovanju trgovinske politike EU. Upravljamo tudi notranje svetovalne skupine, ustanovljene v skladu s poglavjem o trgovini in trajnostnem razvoju v novi generaciji trgovinskih sporazumov EU. Te skupine, sestavljene iz predstavnikov civilne družbe (iz EESO in zunaj njega), so odgovorne za opredeljevanje težav, povezanih s trgovino in trajnostnim razvojem, pri izvajanju trgovinskega sporazuma.

Displaying 111 - 120 of 156

Pages

After the entry of force of CETA, Commissioner Malmstrom said she intends to "immediately open a broad debate based on thorough consultation of all stakeholders including EU Member States, Members of the European Parliament, Members of the European Economic and Social Committee and civil society". In this context, the European Commission asked the EESC to organise a discussion on a position paper, which was prepared by the European Commission on the assessment and possible options for improvement of the functioning of the TSD chapters, which focused on substantive provisions, institutional mechanisms, civil society participation and dispute settlement. The event was organised in the framework of this position paper.

12/07/2017
Hearing in the framework of the opinion REX/498

With a view to gather expert input during the preparatory process for this opinion from a wide range of stakeholders - civil society organisations, think tanks, and EU institutions included - a hearing was organised at the EESC premises on the legislative proposal of the European Commission on the establishment of a framework for screening of foreign direct investments into the European Union. The proposal aims to enable the EU Member States and the Commission to screen foreign direct investment on the grounds of security or public order.

27/02/2018
An interactive exchange on initiatives for responsible business conduct in the EU

The purpose of the conference is to raise awareness, across the EU, on how multi-stakeholder actions can boost the achievement of the SDGs, to identify success factors, and to develop follow-up actions for upscaling these to EU-level.

The specific conference objectives are:

30/10/2018

During the first joint meeting, the EU and Canada DAGs had a tour de table to introduce the respective members, and exchanged views on the work of the respective groups. A discussion on the CETA Trade and Sustainable Development (TSD) Chapters followed, along with a debate on joint priorities and ways of working together.

11/11/2019

During the meeting, the EU DAG discussed with a representative of the European Commission the outcome and follow-up of the last CTSD meeting, held on March 24th, as well as the Commission's annual report on the EU-Korea FTA that was presented in June. Presentations of the recent developments in the Republic of Korea were also made by representatives of the correspondent country desk oin the European Commission and the EEAS. The EP shadow rapporteur on the implementation of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea, Dr Joachim Schuster, MEP (S&D Group), presented the European Parliament resolution adopted on 18 May 2017 to the EU DAG.

20/06/2017
Hearing in the framework of the EESC opinion

As the world’s largest exporter and importer of foreign direct investment, it is of paramount importance for the EU to ensure that the resolution of investment disputes operates effectively on an international level. Many countries are currently engaged in internal reflections regarding their policies on investment protection and investment dispute settlement. The EESC aims therefore to make a timely contribution to this ongoing and highly interesting debate.

At the request of the European Commission, the EESC is currently drafting an own-initiative opinion on a possible future multilateral court for the settlement of investment disputes. The European Commission proposes for this court to become a permanent body to decide investment disputes, under the auspices of the United Nations Commission on International Trade law (UNCITRAL).

20/02/2018

During the meeting, the members of the Domestic Advisory Group (DAG) of the EU composed of representatives of employers' organisations, trade unions and various interest group, elected their Chair and Vice-Chairs. They discussed the mandate of the EU DAG, working methods, reporting procedures and cooperation with other civil society organisations, as well as exchange views on its rules of procedure.

10/09/2018

During the meeting, the Commission representative provided information about the implementation of the project on labour standards delivered in cooperation with the ILO in El Salvador and Guatemala. The Commission also informed about preparations for meetings with Central America planned for 15-17 June in Honduras, in particular meeting of the intergovernmental Board on Trade and Sustainable Development. The EU Advisory Group then discussed preparations for the civil society meetings with Central America, which this year will include a workshop on market access, a joint meeting of the Advisory Groups and an open Civil Society Dialogue Forum. In the afternoon, a video-conference with Central American partners took place to discuss preparations for joint meetings.

24/05/2016

Pages