Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je na marčevskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o strategiji EU za gnojila, v katerem poziva k razpoložljivosti, cenovni dostopnosti in trajnostnosti gnojil.

Svetovna kriza na področju gnojil je v Evropi dosegla kritično raven, saj se kmetje zaradi rekordnih cen in motenj v dobavi soočajo z izzivi brez primere. Krizo je še zaostrila nedavna vojna v Ukrajini, ki je resno ogrozila evropsko kmetijstvo in svetovno prehransko varnost.

EESO je na marčevskem plenarnem zasedanju pozdravil sporočilo Komisije o zagotavljanju razpoložljivosti in cenovne dostopnosti gnojil ter poudaril, da so za omejitev posledic krize potrebni nujni ukrepi na nacionalni ravni.

„Kmetje se soočajo z visokimi cenami gnojil, ki vplivajo na potrošnike. Pozdravljamo sporočilo Evropske komisije o zagotavljanju razpoložljivosti in cenovne dostopnosti gnojil, vendar so za omejitev posledic krize potrebni tudi nujni in dolgoročnejši ukrepi,“ je dejal Arnold Puech d’Alissac, poročevalec za mnenje EESO.

EESO predlaga različne korektivne ukrepe za izboljšanje delovanja trga gnojil v EU, vključno z neposredno podporo najbolj prizadetim proizvajalcem dušika in kmetom v obliki državne pomoči.
Poleg tega poudarja, da je treba za reševanje težav z dobavo in cenami gnojil olajšati uvoz in domačo konkurenco. To je mogoče doseči z začasno opustitvijo uvoznih tarif EU za vsa gnojila, olajšanjem logistike na področju gnojil in regulativno prožnostjo.

Poleg kratkoročnih ukrepov EESO poziva k srednjeročnim rešitvam za omejitev odvisnosti EU od uvoženih mineralnih gnojil in zmanjšanje okoljskega odtisa gnojenja kmetijskih rastlin.
Pozdravlja tudi ustanovitev nove opazovalnice za trg gnojil v letu 2023, da bi povečali preglednost na trgu gnojil v EU z rednim objavljanjem referenčnih cen na notranjem trgu ter statističnih podatkov o proizvodnji in uporabi gnojil.

EESO poziva EU, naj na mednarodnem prizorišču okrepi ukrepe proti neustrezni svetovni prehranski varnosti s spodbujanjem preglednosti, razpoložljivosti in učinkovite uporabe gnojil. Svetovno trgovino z gnojili bi bilo treba olajšati, tako da bi ohranili odprte trge, preprečili omejitve in prepovedi izvoza, povečali proizvodnjo gnojil v Evropi ter razširili logistične poti. (ks)