Životné prostredie

Výzvy v oblasti životného prostredia sú všadeprítomné. Je naliehavo nutné zastaviť úbytok biodiverzity a zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody a pôdy, aby sme uviedli aspoň niektoré z problematických oblastí.

Symbolickým príkladom globálneho problému v oblasti životného prostredia je úhyn včiel. Dobré životné podmienky pre včely a ich opeľovacia schopnosť sú v oblasti biodiverzity nesmierne dôležité. V porovnaní so stavom spred niekoľkých rokov viac ako 50 % včelích kolónií zaniká. Údaje z iných oblastí poukazujú na ďalšie alarmujúce skutočnosti. Zlá kvalita ovzdušia v mestských oblastiach je neklamným znakom toho, že treba urýchlene konať. Viac ako polovica obyvateľov miest by mohla byť vystavená úrovni znečistenia, ktorá prekračuje usmernenia WHO. V EÚ by sa to mohlo prejaviť státisícmi predčasných úmrtí ročne.

A situácia nie je o nič lepšia ani na mori či na zemi. Príkladom s výrazným environmentálnym vplyvom je veľmi rozšírené používanie jednorazových plastových nákupných tašiek. Ročne sa na celom svete použijú miliardy jednorazových tašiek, ktoré, hoci sa v priemere používajú len pár minút, zostanú na skládkach a v oceánoch tisíce rokov.

EHSV za snaží podporovať účinnú a progresívnu environmentálnu politiku EÚ a hľadať možnosti, ako prispieť k lepšej ochrane životného prostredia a efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov.

Okrem toho, že poskytuje politické poradenstvo, sa EHSV aj konkrétne usiluje pomôcť zachovať miestnu biodiverzitu pomocou malých praktických projektov, akými sú napríklad „zelené strechy“ či chov včiel na strechách jeho budov.